bp2007 Základní gymnastika

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Alena Marečková (pomocník)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2007/01: Čt 12:00–12:50 E34/118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/02: St 12:50–13:40 E34/118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/03: Čt 15:20–16:10 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/04: Po 11:10–12:00 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/05: Po 8:40–9:30 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/06: Čt 16:10–17:00 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/07: Po 7:50–8:40 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
bp2007/08: St 7:50–8:40 E34/119 - univerzální tělocvična, P. Vaculíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení studenta s metodickými a didaktickými postupy při rozcvičení
- seznámení studenta s možnostmi začlenění osob s různým druhem zdravotního omezení do cvičební/tréninkové jednotky (osoby na vozíčku, osoby se zrakovým postižením, ADHD aj.)
- aplikace kloubně mobilizačních cvičení
- propojení teoretických i praktických poznatků z oblasti strečinku a posilování a jejich využití v jednotlivých částech tréninkové/cvičební jednotky
Cvičení budou prováděna s vahou vlastního těla nebo s využitím náčiní (krátké tyče, švihadla, míče).
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu budou studenti schopni:
- vytvořit zásobník cviků posilovacích a protahovacích
- znát správné provedení jednotlivých cviků
- sestavit rozcvičení
- aplikovat do praxe správnou terminologii tělesných cvičení
Osnova
 • Rozcvičení (různé formy zahřátí organismu, zásady správného rozcvičení)
 • Kloubně mobilizační cvičení
 • Strečink – dynamický, statický, PIP, aktivní, pasivní
 • Posilování – charakteristika HSS a jeho zapojení do činnosti:
 • - posilování břišních svalů
 • - posilování zádových svalů
 • - posilování svalů trupu a svalů paží
 • - posilování hýžďových svalů
 • - posilování svalů dolních končetin
 • - komplexní cviky
 • U všech cvičení bude vysvětlena funkce jednotlivých svalů a svalových skupin, správné provedení jednotlivých cvičení, objasněna problematika dýchání.
Literatura
  povinná literatura
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2013, 199 s. ISBN 9788024621944. info
 • APPELT, Karel. Názvosloví pro cvičitele [Appelt, 1990]. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, 244 s. info
  doporučená literatura
 • POWERS, Scott K. a Edward T. HOWLEY. Exercise physiology : theory and applications to fitness and performance. 6th ed. Boston: McGraw-Hill, 2007, 1 v. ISBN 9780073028637. URL info
 • HEYWARD, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006, xiii, 425. ISBN 0736057323. URL info
 • ČECHOVSKÁ, Irena, Viléma NOVOTNÁ a Hana MILEROVÁ. Aqua-fitness : plavání, aqua-gymnastika, aqua-aerobik. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, 129 s. ISBN 8024704625. info
 • SHARKEY, Brian J. Fitness and health. 5th ed. Champaign: Human Kinetics, 2002, x, 436 s. ISBN 0-7360-3971-6. info
  neurčeno
 • Richtig Trainieren im Fitness-Studio (Orig.) : Posilování ve fitness. info
 • HÁJKOVÁ, Jana a Dobromila VEJRAŽKOVÁ. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005, 81 s. ISBN 8024604256. info
 • STRAKOŠ, Jakub, Vladimír VALOUCH a David HOLZER. Expander fitness. [Praha]: Victory entertainment, 2001, 1 videokaz. info
Výukové metody
- forma praktických ukázek cvičení doplněných o teoretické poznatky
- didaktické výstupy studentů a jejich podrobný rozbor
Metody hodnocení
- písemná a grafická příprava dynamického rozcvičení (12–15 cviků) vypracovaná dle pokynů prezentovaných ve výuce
- metodický výstup: dynamické rozcvičení
- praktické požadavky (cviky budou uznány jen při provedení bez třesu svalů):
shyby – muži 10, ženy výdrž ve shybu 30 s 
vznosy – muži 5, ženy 3
vzpor vzadu ležmo – přednožit pravou/levou – výdrž cca 10 s 
stoj spojný – hluboký ohnutý předklon, prsty na podložku
sed roznožný – vzpažit – výdrž cca 10 s 
- aktivní účast v hodinách (max. 2 absence)
Po úspěšném splnění všech výše zmíněných dílčích požadavků následuje závěrečný písemný test zahrnující znalosti z oblasti posilování, strečinku a terminologie tělesných cvičení.
V případě opakovaného zápisu předmětu je student povinen předmět opakovat v plném rozsahu dle sylabu předmětu pro daný semestr.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/frvs/2012/zakladni-gymnastika/
Učební materiály – http://is.muni.cz/elportal/?id=93637
Při opakovaném zápisu předmětu je student povinen absolvovat předmět v plném rozsahu se všemi zápočtovými požadavky vypsanými pro dané období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2018/bp2007