bp2036 Plavání II

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Oddělení plavání - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Kateřina Novotná
Dodavatelské pracoviště: Oddělení plavání - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2036/01: Po 10:00–11:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
bp2036/02: St 11:00–12:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
bp2036/03: Čt 11:00–12:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
bp2036/04: Čt 12:00–13:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
Předpoklady
bp2011
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí plaveckého způsobu motýlek. Dále studenti zdokonalují techniku ostatních plaveckých způsobů s využitím vztlakových sil a minimalizací odporu vodního prostředí. Plavecká cvičení jsou zaměřena především na vytrvalostní pojetí plavání. Osvojí si praktické dovednosti při záchraně tonoucího. Studenti vypracují seminární práci na téma, které bude zadáno na začátku semestru.
Osnova
 • Výuka plaveckého způsobu motýlek
 • Zdokonalování techniky všech plaveckých způsobů
 • Základní pády z okraje bazénu a startovní skok
 • Hypoxické plavání
 • Specifika vytrvalostního plavání
 • Kotoulová obrátka
 • Záchrana tonoucího – 1. část.
 • Seminární práce.
 • Rozbor techniky plavání studentů na základě videozáznamu pořízeného ve výuce
Literatura
 • MILER, Tomáš. Plavání : plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů, kondiční plavání, šnorchlování. Edited by Irena Čechovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 130 s. ISBN 8024790491. info
 • MOTYČKA, Jaroslav. Teorie plaveckých sportů : plavání, synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 202 s. ISBN 8021027118. info
 • HOCH, Miloslav. Plavání : (teorie a didaktika) [Hoch, 1987]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 171 s. : i. info
Výukové metody
Cvičení, rozbor videozáznamu
Metody hodnocení
Plavecký trojboj – 100m prsa, 100m kraul, 50m znak – získat 15 bodů dle tabulek
Technika plaveckého způsobu motýlek – ukázka 25m, 200m kraul v limitu
Aktivní účast v hodinách – ve vodě
Odevzdání a kontrola vypracované seminární práce
Klasifikace techniky na základě videozáznamu
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/plavani-2/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

Inovace spočívá v integraci rozboru techniky plavání jednotlivých studentů do výuky. Zpětná vazba na základě rozboru vlastní techniky je velmi efektivním prvkem výuky. K plnohodnotnému inovování předmětu je nutné:
- Změnit obsah výuky v sylabech předmětu (viz příloha)
- Zakoupit materiální vybavení (videokamera, box při videokameru pro natáčení pod vodou, stolní počítač, monitor)
Proč předmět inovujeme:
Inovace je reakcí na požadavky moderního pojetí výuky s použitím moderních diagnostických metod. V posledních letech se stále častěji setkáváme v odborné literatuře s názorem, že optimální didaktický přístup při nácviku pohybových dovedností obsahuje slovní vyjádření obsahu nacvičovaných činností, praktickou ukázku a zpětnou analýzu. Rozbor vlastní techniky na základě videozáznamu natočeného pod vodní hladinou pomůže uvědomit si zásadní chyby a následně je odstranit.
Výukový materiál (forma, název, rozsah):
- E-learningový kurz
- Z natočených videozáznamů bude tvořen rejstřík chyb, kterých se studenti nejčastěji dopouštějí. a ten bude použit ve výuce.


Kategorie e-learningu: 3
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2018/bp2036

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2018 02:24, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému