bp2054 Biomechanika

Fakulta sportovních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je objasnit mechanickou strukturu a mechanické chování pohybového aparátu člověka při pohybu, zejména sportovním, a v této přiblížit výzkumné metody, na základě kterých se analyzuje pohyb těla člověka. Dále je cílem předmětu seznámit studenty se základními předpoklady pro pohybovou činnost (schopnosti a dovednosti), s diagnostickými metodami těchto předpokladů a současně s hlavními projevy v průběhu ontogeneze.
Výstupy z učení
Na konci studia student bude schopen:
- vysvětlit základní mechanické zákony a principy, pravidla ontogeneze a proces motorického učení a následně syntetizovat tyto znalosti s již dříve získanými vědomostmi o vybraných biologických subsystémech
- aplikovat základní poznatky této synergetické vědecké disciplíny na hybný systém člověka a sportovní pohyb
- z kinematického a dynamického hlediska analyzovat podstatu vybraného sportovního pohybu
- navrhnout vhodné biomechanické měření vedoucí k řešení stanoveného problému
- diagnostikovat úroveň pohybových schopností
Osnova
 • 01. Definice oboru, význam, historie
 • 02. Fyzikální základ biomechaniky: souřadnicové systémy, skaláry, vektory, jednotky
 • 03. Kinematika: hmotný bod, dráha, rychlost, zrychlení, rovnoměrný přímočarý pohyb, rovnoměrně zrychlený pohyb, pohyb po kružnici, pohyby tělesa v tíhovém poli Země, grafické znázornění
 • 04. Dynamika: síla, Newtonovy pohybové zákony, účinky síly, deformace, Hookův zákon, hybnost, impuls síly, zákon zachování hybnosti, dostředivá síla, setrvačná síla, D Alembertův princip
 • 05. Mechanika tuhého tělesa: moment síly, momentová věta, těžiště, rovnovážné polohy, statika, třecí síla, odpor prostředí, nakloněná rovina, pákový systém
 • 06. Mechanická energie, práce, výkon, zákon zachování mechanické energie
 • 07. Mechanika kapalin a plynů: tlak, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, obtékání těles reálnou tekutinou
 • 08. Biologický základ biomechaniky: segmenty těla, kinematický řetězec, hmotnost a těžiště segmentů, těžiště těla, moment setrvačnosti segmentů, mechanické vlastnosti oporného systému, mechanika kloubních spojení a páteře, mechanika svalu, mechanické zatížení a deformace tkáňových struktur
 • 09. Měření a experiment v biomechanice
 • 10. Aplikovaná biomechanika – komplexní biomechanická analýza sportovní techniky základních sportovních disciplín
Literatura
  doporučená literatura
 • BALÁŽ, Jozef. Vybrané kapitoly z biomechaniky. 2. vyd. Bratislava: Peter Mačura - PEEM, 2005. 82 s. ISBN 8089917256. info
 • Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Edited by Miroslav Janura. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 84 s. ISBN 8024406446. info
 • Přehled středoškolské fyziky. Edited by Emanuel Svoboda. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1998. 497 s., ob. ISBN 80-7196-116-7. info
 • VAVERKA, František. Základy biomechaniky pohybového systému člověka. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1997. 40 s. ISBN 8070677279. info
 • KOVAŘÍK, Vladimír a František LANGER. Biomechanika tělesných cvičení. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 79 s. ISBN 8021008385. info
 • KARAS, Vladimír, Stanislav OTÁHAL a Petr SUŠANKA. Biomechanika tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 180 s. ISBN 8004205542. info
Výukové metody
teoretická příprava; praktické aplikace v příkladech.
Metody hodnocení
seminární práce, písemný test, ústní zkouška.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/biomechanika
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2018/bp2054

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2018 03:16, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému