bp2085 Vodní turistika

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
kurz 5D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Mudra, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Škoda (cvičící)
Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D. (cvičící)
PaedDr. Zdeněk Zítka (cvičící)
Garance
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Oddělení sportů v přírodě - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení sportů v přírodě - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Student je plavec. Platba kauce přes OC: https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/85520
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládat základy jízdy na kánoi na mírně proudící vodě a naplánovat kurz vodní turistiky pro školská zařízení
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen:
- ovládat základy jízdy na kánoi na mírně proudící vodě
- aplikovat nabyté teoretické znalosti bezpečnosti jízdy na kánoi
- rozlišit techniku přímého a zpětného záběru na kánoi
- správně praktikovat výzbroj a výstroj určenou pro jízdu na kánoi
- naplánovat kurz vodní turistiky pro školská zařízení
Osnova
 • 1. Úvod do studia předmětu (zápočtové požadavky, literatura)
 • 2. Teorie techniky jízdy na C2 na hladké a mírně proudící vodě
 • 3. Bezpečnost pohybu ve vodním terénu
 • 4. První pomoc na hladké a mírně proudící vodě
 • 5. Výzbroj a výstroj pro jízdu na kánoi
 • 6. Praktický výcvik dovedností na proudící vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kánoi
 • 7. Teoretická příprava a plánování vodáckých akcí
Literatura
 • BÍLÝ, Milan, Bronislav KRAČMAR a Petr NOVOTNÝ. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 129 s. ISBN 8024790505. info
 • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
Výukové metody
- teoretická příprava
- praktická cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je studentovi udělen na základě zdárného absolvování kurzu a praktického testu.
Praktický test spočívá v předvedení základních řídících záběrů na kánoi.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/vodni-turistika/
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bp2085