bp2274 Zkouška z gymnastiky a tanců

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Martin Sebera, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studenta s teoretickými znalostmi gymnastických druhů a sportů (Základní gymnastika, Rytmická gymnastika, Aerobic, Sportovní gymnastika, Moderní gymnastika, TeamGym, Skoky na trampolíně, Sportovní akrobacie, Fitness, Akrobatický rokenrol, Skupinová estetická gymnastika) a tanečních stylů (Lidové tance, Country tance, Společenské tance, Street Dance, aktuální formy).
Výstupy z učení
Student by měl mít teoretické znalosti o gymnastických druzích a sportech a tanečních stylech.
Osnova
 • souhrn dosavadních poznatků.
Literatura
  doporučená literatura
 • PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2008. 192 s. ISBN 9788024726434. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • MUCHOVÁ, Marta a Hana JANOŠKOVÁ. Aqua fitness : aqua step aerobik : rehabilitace pomocí aqua fitness. Brno: Paido, 2004. 71 s. ISBN 807315076X. info
 • TŮMA, Zdeněk, Miroslav ZÍTKO a Miroslav LIBRA. Kapitoly o gymnastice. Vyd. 1. Praha: Česká obec sokolská, 2004. 68 s. ISBN 8086402134. info
 • ODSTRČIL, Petr. Sportovní tanec : standardní tance, latinskoamerické tance. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 115 s. ISBN 8024706326. info
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Renata KLÁROVÁ a Hana BUBNÍKOVÁ. Učební text aerobik a fitness. FSpS MU Brno: MU, 2004. 66 s. Učební text aerobik a fitness. ISBN 80-210-3415-7. info
 • HRUŠKOVÁ, Ria a Jiří HABURA. Cardio fitness. [Praha]: Victory entertainment, 2003. 1 videokaz. info
 • BALAŠ, Radoslav. Tance 20. století. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2003. 87 s. ISBN 8085783401. info
 • ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Taneční gymnastika. První vydání. Praha: IPOS-ARTAMA Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2002. 89 stran. ISBN 8070681675. info
 • Český taneční slovník :tanec, balet, pantomima. Edited by Jana Holeňová. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2001. xlii, 381. ISBN 80-7008-112-0. info
 • KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV nakladatelství, 2000. 126 s. ISBN 80-85866-54-4. info
 • KLÁROVÁ, Renata. Moderní gymnastika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 50 s. ISBN 802101945X. info
 • KRAPKOVÁ, Hana. Rytmická gymnastika a současné gymnastické aktivity s hudbou ve školní tělesné výchově. Illustrated by Jana Šopková. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1995. 57 s. ISBN 8070674822. info
 • KUBIČKA, Jiří. Vybrané kapitoly z teorie gymnastiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 49 s. ISBN 80-7066-721-4. info
 • KRAPKOVÁ, Hana a Jana ŠOPKOVÁ. Lidový a společenský tanec. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. 103 s. ISBN 8070670495. info
 • APPELT, Karel. Názvosloví pro cvičitele [Appelt, 1990]. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990. 244 s. info
 • KOSTKOVÁ, Jarmila. Rytmická gymnastika. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1990. 345 s. info
 • BERDYCHOVÁ, Jana. Rytmická gymnastika a tanec pro děti. Vyd. 1. Praha: Olympia, 1973. 141 s. URL info
Výukové metody
teoretická příprava.
Metody hodnocení
ústní zkouška – ověření teoretických znalostí gymnastických druhů, sportů, tanečních stylů a aplikace odborné terminologie.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/bp2274