bp4006 Filozofie

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Vratislav Moudr, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 12:00–12:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4006/01: Po 8:00–8:50 B11/235, V. Moudr
bp4006/02: Po 11:00–11:50 B11/311, V. Moudr
bp4006/03: Čt 10:00–10:50 E34/207 – seminární místnost, V. Moudr
bp4006/04: Čt 9:00–9:50 B11/236, V. Moudr
bp4006/05: Po 9:00–9:50 B11/235, V. Moudr
bp4006/06: Čt 8:00–8:50 B11/236, V. Moudr
bp4006/07: St 9:00–9:50 B11/235, V. Moudr
bp4006/08: Čt 13:00–13:50 E34/207 – seminární místnost, V. Moudr
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je obeznámit studenty s klíčovými myšlenkovými etapami ve vývoji evropského myšlení, vysvětlit některé důležité filosofické koncepce a ukázat jejich vliv na formování dnešní společnosti a jejích problémů. V rámci seminářů budou studenti prostřednictvím četby a následné diskuse promýšlet aktuální problémy globalizované civilizace a také postavení sportu v jejich kontextu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- pojmenovat základní vývojová období evropského myšlení
- interpretovat vývojovou návaznost důležitých filosofických koncepcí
- charakterizovat podstatné filosofické koncepce
- posoudit vliv některých filosofických koncepcí na současnou společnost
- znát některé globální civilizační problémy a umět jejich příčiny vztáhnout k myšlenkovému pozadí západní civilizace
- osvojit si poznatky pro aplikaci filosofie do oblasti kinantropologie
Osnova
 • Mýtus a filosofie.
 • Filosofie klasického Řecka.
 • Helénismus.
 • Středověké myšlení.
 • Renesance.
 • Novověk.
 • Osvícenství.
 • Moderní myšlení.
 • Postmoderní myšlení.
Literatura
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. 5. vyd. Praha: Paseka, 2006. 374 s. ISBN 8071858196. info
 • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Edited by Petr Rezek, Translated by Miroslav Petříček - Karel Šprunk. 5. vyd. Praha: Zvon, 1996. 559 s. ISBN 807113175X. info
 • RICKEN, Friedo. Antická filosofie. Translated by David Mik. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999. 230 s. ISBN 807182092X. info
 • HEINZMANN, Richard. Středověká filosofie. Translated by Břetislav Horyna. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. 351 stran. ISBN 8071821055. info
 • Filosofie 17. a 18. století. Edited by Emerich Coreth - Harald Schöndorf - David Mik. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 310 s. ISBN 80-7182-119-5. info
 • CORETH, Emerich, Peter EHLEN a Josef SCHMIDT. Filosofie 19. století. Translated by David Mik. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 223 s. ISBN 80-7182-157-8. info
 • Filosofie 20. století. Edited by Emerich Coreth, Translated by Břetislav Horyna. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2006. 255 s. ISBN 8071822094. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek, seminářů (diskusí) a samostudia.
Metody hodnocení
75 % docházka na semináře, docházka na seminář je podmíněna odevzdáním písemné přípravy do "odevzdávárny" v IS, vypracování všech zadaných seminárních příprav, písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4006