bp4008 Anatomie

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D.
Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pohybových aktivit a zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 16:00–16:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4008/01: Út 15:00–15:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová, J. Juříková
bp4008/02: Čt 16:00–16:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová, J. Juříková
bp4008/03: St 17:00–17:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová, J. Juříková
bp4008/04: Čt 15:00–15:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová, J. Juříková
bp4008/05: Út 16:00–16:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová, J. Juříková
bp4008/06: Út 17:00–17:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová, J. Juříková
bp4008/07: Čt 17:00–17:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová, J. Juříková
bp4008/08: Út 14:00–14:50 E34/203 - seminární místnost, M. Gimunová, J. Juříková
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Základním předpokladem pro zahájení studia předmětu Anatomie jsou:
- řádný zápis předmětu
- znalosti studenta na úrovni výuky biologie na střední škole
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka předmětu Anatomie je zaměřena k pochopení základů stavby a složení lidského těla jako celku (systému), ale i z pohledu jednotlivých orgánů.
Cílem předmětu Anatomie je vytvořit komplex znalostí nutných pro pokračovaní v dalším studiu na FSpS.
Předmět seznamuje studenta i s odlišnostmi lidského těla v dětském věku, v dospělosti a ve stáří.
Oblast funkční anatomie je zaměřena na pochopení a porozumění jak jednotlivých pohybů, tak pohybu těla jako komplexnímu ději.
Při dalším studiu pak student lépe pochopí změny, ke kterým dochází v našem organismu při jednotlivých typech sportu, bude vědět, jakým způsobem zaměřit a individualizovat tréninkovou a regenerační zátěž.
Absolvování předmětu Anatomie je nezbytnou prerekvizitou k zápisu předmětů navazujících v dalším studiu na FSpS. Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti ze stavby a struktury pohybového aparátu člověka, které jsou potřebné pro studium navazujících předmětů.
Výstupy z učení
Úspěšné absolvování předmětu Anatomie umožní pochopit základní stavbu a strukturu lidského těla – nezbytné atributy pro vnímání těla jako celku.
Získané znalosti z oblasti funkční anatomie bude následně aplikovat v navazujících odborných předmětech.
Absolvent FSpS musí mít anatomickou představu o lidském těle, aby mohl pochopit možnosti adaptace, tréninku, zátěže a regenerace organismu v dětském věku, v dospělosti a ve stáří.
Absolvování předmětu Anatomie je nezbytnou prerekvizitou k zápisu předmětů navazujících v dalším studiu na FSpS.
Osnova
 • Obsahem přednášek a na ně navazujících seminářů a cvičení je:
 • 01) úvod do studia anatomie – buňka, tkáň, terminologie, kosti – struktura, spojení kostí, klouby – součásti, pohyby
 • 02) kostra osová a spojení kostí
 • 03) kostra horní končetiny a spojení kostí
 • 04) kostra dolní končetiny a spojení kostí
 • 05) svaly – struktura, svaly hlavy, krku, zad a břicha (včetně pohybových funkcí)
 • 06) svaly horní končetiny (včetně pohybových funkcí)
 • 07) svaly dolní končetiny (včetně pohybových funkcí)
 • 08) anatomie trávícího systému
 • 09) anatomie dýchacího systému
 • 10) anatomie kardiovaskulární a mízní soustavy
 • 11) anatomie urogenitálního systému
 • 12) anatomie endokrinního systému
 • 13) anatomie nervové a smyslové soustavy
Literatura
  doporučená literatura
 • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie soustavy trávicí, žláz s vnitřní sekrecí a soustavy močopohlavní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 77 s. ISBN 8021039620. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
 • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového systému. první vydání. Brno, Areál Kraví Hora: MU, FSpS, 2004. 92 s. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3580-3. info
 • DOKLÁDAL, Milan a Libor PÁČ. Anatomie člověka II. Splanchnologie a cévní systém. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Brno, 2000. 134 s. ISBN 80-210-2413-5. info
 • SOBOTTA, Johannes. Atlas of human anatomy. Edited by Reinhard Putz, Translated by Reinhard Pabst. 12th ed. Munich: Urban und Schwarzenberg, 1994. 399 s. ISBN 3541727225. info
Výukové metody
A) přednášky vybraných témat – jako úvod ke studiu
B) cvičení a semináře rozvíjející témata přednesená v rámci přednášek; předpokladem účasti na cvičení je znalost základních informací k tématu konkrétní lekce
C) samostudium doporučené literatury
Výukové metody: prezentace, diskuze, práce s anatomickými modely. Testování znalostí. Úspěšné absolvování předmětu Anatomie umožní pochopit základní stavbu a funkce lidského těla a jeho orgánů.
Získané znalosti umožní pochopit základní funkce lidského těla jako celku (systému), i z pohledu funkce jednotlivých orgánů.
Znalosti získané v tomto předmětu umožní pochopení pojmů a dějů v lidském organismu, se kterými se student FSpS setká v navazujících předmětech studia. Díky znalosti funkční anatomie snáze pochopí změny, ke kterým dochází v našem organismu při jednotlivých typech sportu, a bude vědět, jakým způsobem zaměřit a individualizovat tréninkovou a regenerační zátěž.
Absolvování předmětu Anatomie je nezbytnou prerekvizitou k zápisu předmětů navazujících v dalším studiu na FSpS.
Metody hodnocení
Předmět Anatomie je standardně ukončen zkouškou.
Základním předpokladem k udělení zkoušky je:
a) splnění povinností předepsaných v rámci předmětu (úspěšné absolvování cvičení a seminářů); plnění těchto povinností je nezbytné k absolvování zkoušky
b) absolvování ústní a písemné zkoušky
Účast na cvičeních a seminářích je povinná. Jsou tolerovány maximálně 2 absence, témata, na kterých student chyběl, si musí doplnit a umět vysvětlit.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4008