bp4023 Příprava k praxi

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Roček (přednášející)
Mgr. Michal Roček (cvičící)
Garance
Mgr. Michal Roček
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 7:00–7:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4023/01: St 8:00–8:50 B11/235, M. Roček
bp4023/02: Út 8:00–8:50 E34/203 - seminární místnost, M. Roček
bp4023/04: St 13:00–13:50 B11/235, M. Roček
bp4023/05: St 11:00–11:50 E34/207 – seminární místnost, M. Roček
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praxe jsou významnou a neoddělitelnou součástí pregraduální přípravy budoucích cvičitelů, trenérů a pedagogů. Cílem této přípravy je získat vyrovnané znalosti z oblasti pedagogiky, psychologie, obecné didaktiky a také praktické přípravy. Je tedy potřeba v průběhu studia dát studentům možnost všeobecného seznámení se s různými pracovními aktivitami tělovýchovných odborníků a umožnit nácvik pedagogických činností v hlavních oblastech jejich možného uplatnění. Studenti si tak prohloubí svoje znalosti v teoretické i praktické problematice organizování pohybových volnočasových aktivit a dokáží lépe zhodnotit výchovně vzdělávací činnost pedagoga.
Výstupy z učení
- student porozumí řízení a organizování výchovně-vzdělávacího procesu ve volnočasových organizacích,
- student posoudí výchovně vzdělávací činnosti pedagoga volného času,
- student aplikuje vhodné vyučovací styly, metody, postupy a zásady ve výchovně vzdělávacím procesu volnočasových aktivit,
- student naplánuje a sestaví hodiny volnočasově pohybových aktivit,
- student se orientuje v problematice organizování volnočasových aktivit.
Osnova
 • 1. Student se seznámí s předmětem a jeho systémem organizace.
 • 2. Na základě teoretických znalostí provádí student během semestru hospitace ve vybraných volnočasových organizacích.
 • 3. Analyzuje a diagnostikuje pohybové jednotky a jednotlivé činnosti cvičného pedagoga.
 • 4. Účastní se rozborů všech hodin s cvičným pedagogem.
 • 5. Připravuje vlastní pohybové jednotky.
 • 6. Získává zkušenosti v samotném vedení různých typů pohybových jednotek.
Literatura
 • HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času : současné trendy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 239 s. ISBN 9788073674731. info
 • SVOBODA, BOHUMIL. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1358-1. info
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika volného času ve studiu tělesné výchovy a sportu na Fakultě sportovních studií MU. In MIKOVÁ, Marcela. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Brno: Paido, 2007. s. 23-24. ISBN 978-80-7315-146-1. info
 • ČECH, Tomáš a Jiří NĚMEC. Pedagogika volného času pro učitele praktického vyučování. E-learningová podpora výuky. Brno : Pedagogická fakulta. Katedra sociální pedagogiky, 2006. URL info
 • PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002. 231 s. ISBN 80-7178-711-6. info
Výukové metody
teoretická a praktická příprava formou přednášek a seminářů, hospitace ve vybraných zařízeních, úkoly pro samostatnou práci.
Metody hodnocení
aktivní účast na výuce, vypracování všech zadaných úkolů a šetření, vedení pedagogické dokumentace (hospitační záznamy, rozbory).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4023