bp4026 Atletika 2

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Denisa Borbélyová (cvičící)
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp4026/MS: St 20. 9. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, St 27. 9. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, St 4. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, St 11. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, St 18. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, St 25. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, Z. Hlavoňová
bp4026/RVS: Út 19. 9. 12:00–13:40 MS - atletický stadion, Út 26. 9. 12:00–13:40 MS - atletický stadion, Út 3. 10. 12:00–13:40 MS - atletický stadion, Út 10. 10. 12:00–13:40 MS - atletický stadion, Út 17. 10. 12:00–13:40 MS - atletický stadion, Út 24. 10. 12:00–13:40 MS - atletický stadion, Z. Hlavoňová
bp4026/RVSaRKH: St 20. 9. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, St 27. 9. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, St 4. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, St 11. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, St 18. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, St 25. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Z. Hlavoňová
bp4026/SEBS1: Út 19. 9. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Út 26. 9. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Út 3. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Út 10. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Út 17. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Út 24. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Z. Hlavoňová
bp4026/SEBS2: Út 19. 9. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Út 26. 9. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Út 3. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Út 10. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Út 17. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion, Út 24. 10. 8:40–10:20 MS - atletický stadion
bp4026/SEBS3: Út 19. 9. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, Út 26. 9. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, Út 3. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, Út 10. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, Út 17. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, Út 24. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, Z. Hlavoňová
bp4026/SEBS4: St 20. 9. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, St 27. 9. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, St 4. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, St 11. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, St 18. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion, St 25. 10. 10:20–12:00 MS - atletický stadion
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_atlet )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Atletika 2 je poskytnout základní teoretické znalosti a nácvik praktických dovedností:
 • - správné techniky, skoku dalekého krokem, trojskoku skoku vysokého (nůžky a flop), vrhu koulí zádovým způsobem
 • - základních pravidel probíraných atletických disciplín, a zásad bezpečnosti při výuce
 • Výstupy z učení
  Po úspěšném absolvování předmětu Atletika 2 bude student schopen:
 • ovládat správnou techniku skoku dalekého, trojskoku, skoku vysokého a vrhu koulí zádovým způsobem
 • analyzovat (a kriticky vyhodnocovat) nejčastěji se vyskytující chyby v technice provedení výše jmenovaných disciplín
 • absolvovat atletický víceboj na požadované výkonnostní úrovni
 • prokázat základní znalosti techniky, pravidel a organizace disciplín atletických vícebojů
 • Osnova
  • 01. hodina – úvod do studia předmětu
  • 02.–03. hodina – nácvik techniky skoku dalekého krokem (SSC, organizace, hry)
  • 04.–05. hodina – nácvik techniky skoku vysokého (flop, nůžky, SSC, organizace, hry)
  • 06.–07. hodina – nácvik techniky vrhu koulí zádovým způsobem (SVC, bezpečnost, organizace, hry)
  • 08.–09. hodina – nácvik techniky trojskoku (SVC, bezpečnost, organizace, hry)
  • 10.–11. hodina – nácvik techniky překážkových běhů
  • 12.–13. hodina – příprava na plnění zápočtových požadavků, rekapitulace atletických pravidel a techniky probraných disciplín, plnění zápočtových požadavků
  Literatura
  • MICHÁLEK, Josef. Atletika II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 14 s. ISBN 978-80-210-7308-1. URL info
  • MICHÁLEK, Josef. Atletika III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 25 s. ISBN 978-80-210-7309-8. URL info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (10.část-Skok do výšky). Sokol. ČOS - tiskové oddělení, 2010, roč. 67.roč., č. 02, s. 2-2. ISSN 0489-6718. info
  • ČILLÍK, Ivan. Atletika. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. 200 s. ISBN 9788080838928. info
  • KAPLAN, Aleš a Natálie VÁLKOVÁ. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009. 122 s. ISBN 9788073761561. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (5.část-Běh, Skok do dálky). Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2009, roč. 66.roč., č. 02, 2 s. ISSN 0489-6718. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (6.část-Skok do dálky). Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2009, roč. 66.roč., 08-09, s. 2-2. ISSN 0489-6718. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (7.část-Hod míčkem). Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2009, roč. 66.roč., č. 10, s. 7-8. ISSN 0489-6718. info
  • Atletika [edice]. Praha: Olympia, 2002. info
  • VINDUŠKOVÁ, Jitka, Aleš KAPLAN a Taťána METELKOVÁ. Atletika. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1998. 64 s. ISBN 8020505288. info
  • ŠIMON, Jiří. Atletika : historie, organizace, pravidla atletiky, soutěže, závody. Praha: Karolinum, 1997. 69 s. ISBN 8071844314. info
  • IHRING, Anton a Peter IHRING. Atletika : viacboje. Vyd. 1. Bratislava: Šport, 1979. 115 s. info
  • KUCHEN, Andrej, Bartolomej RUSINA a Anton IHRING. Atletika : vrhy. Vyd. 1. Bratislava: Šport, 1977. 192 s. info
  Výukové metody
  praktické cvičení realizované na atletickém stadionu, samostudium formou e-learningu.
  Metody hodnocení
  Zápočet je studentovi udělen na základě zdárného absolvování praktické zkoušky (pětiboje), aktivní účasti na praktické výuce (jedna neúčast povolena) a písemného testu (20 otázek- pro splnění potřeba 15 správných odpovědí)
  Student musí aktivně (cvičí) absolvovat minimálně 90 % praktické výuky, a zvládnout výkonnostní požadavky atletického pětiboje.
  Praktické plnění pětiboje bude probíhat podle platných atletických pravidel. Bodové ohodnocení bude provedeno na základě aktuálních bodovacích tabulek.
  Klasifikace pětiboje: pro zdárné absolvování pětiboje student musí získat 1500 b- muži a 1150 b- ženy. v případě dosažení bodového hodnocení (2100 b u mužů a 1650 b u žen) , student nemusí psát písemný test z atletiky a zápočet mu bude udělen na základě prokázané výkonnosti.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4026