bp4028 Fotbal

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Dominik Bokůvka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dominik Bokůvka, Ph.D.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Dominik Bokůvka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp4028/MSaSEBS: Čt 21. 9. 9:45–11:25 hřiště TJ Tatran Bohunice, Čt 5. 10. 9:45–11:25 hřiště TJ Tatran Bohunice, Čt 12. 10. 9:45–11:25 hřiště TJ Tatran Bohunice, Čt 19. 10. 9:45–11:25 hřiště TJ Tatran Bohunice, Čt 26. 10. 9:45–11:25 hřiště TJ Tatran Bohunice, Čt 2. 11. 9:45–11:25 hřiště TJ Tatran Bohunice, D. Bokůvka
bp4028/SEBS: Čt 21. 9. 11:30–13:10 hřiště TJ Tatran Bohunice, Čt 5. 10. 11:30–13:10 hřiště TJ Tatran Bohunice, Čt 12. 10. 11:30–13:10 hřiště TJ Tatran Bohunice, Čt 19. 10. 11:30–13:10 hřiště TJ Tatran Bohunice, Čt 26. 10. 11:30–13:10 hřiště TJ Tatran Bohunice, Čt 2. 11. 11:30–13:10 hřiště TJ Tatran Bohunice, D. Bokůvka
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_fotbal )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou seznámeni se základními pravidly této hry, terminologií, s teoretickými poznatky o této hře a jejím obsahu. Praktická část je zaměřena na útočné herní činnosti jednotlivce, obranné herní činnosti jednotlivce, a na herní kombinace. V průběhu výuky se zaměříme na zdokonalování herních dovedností a také na ujasnění teoretických poznatků v praxi. Tyto znalosti a dovednosti budou uplatněny při plnění předmětu, dalším studiu i v praxi. Studentům bude prezentována skladba a obsah úvodní a průpravné části vyučovací jednotky a na ni navazující hlavní a závěrečná část vyučovací jednotky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semináře budou studenti schopni vysvětlit základní terminologii a základní pravidla hry, budou schopni připravit a graficky zaznamenat úvodní a průpravnou část vyučovací jednotky. Studenti budou schopni popsat a vysvětlit základní systematiku herního výkonu ve fotbale, budou rozumět pravidlům fotbalu a zvládnou demonstrovat vybrané herní činnosti jednotlivce a řetězec herních činností jednotlivce v praxi.
Osnova
 • Výběr místa a správný pohyb po hřišti
 • Přihrávání a zpracování míče
 • Vedení míče a obcházení soupeře
 • Hra brankáře
 • Střelba
 • Hra hlavou
 • Herní kombinace
 • Hra
 • Plnění praktického zápočtu z herních dovedností
Literatura
  povinná literatura
 • VOTÍK, Jaromír. Trenér fotbalu "B" UEFA licence : (učební texty pro vzdělávání fotbalových trenérů). 2. vyd. Praha: Olympia, 2005. 261 s. ISBN 8070339217. info
 • VOTÍK, Jaromír a Jiří ZALABÁK. Trenér fotbalu "C" licence. 2. upr. vyd. Praha: Českomoravský fotbalový svaz - Oddělení vzdělávání trenérů, 2003. 127 s. ISBN 8070337826. info
  doporučená literatura
 • http://www.jmkfs.cz/vybrane-zmeny-v-pravidlech-fotbalu/5865
 • OWEN, Adam. Football conditioning a modern scientific approach : fitness training, speed & agility, injury prevention. [London]: Soccertutor, 2016. 192 stran. ISBN 9781910491096. info
 • PLACHÝ, Antonín a Luděk PROCHÁZKA. Učebnice fotbalu pro trenéry dětí (4 - 13 let). 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 381 s. ISBN 9788020434777. info
 • BASS, Tom. Football skills & drills. 2nd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2012. x, 229. ISBN 9780736090766. info
 • BEDŘICH, Ladislav. Fotbal : rituální hra moderní doby. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 195 s. ISBN 8021039272. info
Výukové metody
Praktická cvičení; úkoly pro samostudium: studium teorie, zdokonalování pohybových dovedností; kontrola úkolů: průběžné testování herních dovedností, hra.
Metody hodnocení
Testování znalostí i dovedností, aktivní účast ve cvičeních. Herní dovednosti budou testovány na hřišti, kde student v časovém limitu zpracovává míč a po vedení míče slalomem střílí na branku. Závěrečný test prostřednictvím odpovědníku v IS MU se skládá z 20 teoretických otázek. Pokud student udělá víc jak 4 chyby, musí absolvovat opravný test. Výsledné hodnocení se skládá z dílčích hodnocení praktického testu herních dovedností a písemného testu z pravidel a teorie fotbalu. Předmět předpokládá samostudium pravidel, teorie a samostatný trénink herních činností.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/zaklady-fotbalu/
Výuka tohoto předmětu probíhá na hřišti s umělým povrchem TJ Tatran Bohunice po dobu 6 týdnů . Nejvhodnější obuví do této výuky jsou turfy (kopačky s gumovými kolíčky), kopačky nebo tenisky s hrubou podrážkou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4028