bp4033 Sociologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. (přednášející)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Weinlichová (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 17:00–17:50 B11/206
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp4033/01: Po 17:00–17:50 B11/235, Z. Svobodová
bp4033/02: Po 16:00–16:50 B11/235, Z. Svobodová
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Základním předpokladem předmětu jsou obecné znalosti studentů o vývoji, principech fungování a směřování soudobé společnosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní náplní předmětu je prezentovat a důkladně popsat základní koncepty sociologické teorie jako nezbytné báze vstřebávání smyslu vývoje, stavu a směřování soudobé společnosti, střetu dominantních kultur a sociálních procesů postmoderního světa, ve kterém právě sport jako významný sociálně kulturní fenomén sehrává stále výraznější roli především na poli masové kultury.
Výstupy z učení
Hlavním výstupem předmětu je osvojení si znalostí a chápání širších sociokulturních souvislostí fungování soudobé masové, konzumní, postmoderní sedavé společnosti. V tomto kontextu je výstupem učení vedle základních sociologických konceptů problematika socializace, kultury, masové kultury, funkce médií, multikulturních diskuzí, vztahu majoritní a minoritní společnosti, existence patologických jevů a pochopení základních vazeb sportu jako sociálně kulturního fenoménu k soudobé společnosti.
Osnova
 • - Vznik a vývoj sociologie
 • - Společnost
 • - Společenská skupiny
 • - Sociální mobilita
 • - Socializace
 • - Sociální struktura
 • - Sociální pozice versus sociální role
 • - Kultura
 • - Masová kultura
 • - Média a společnost
 • - Sport a společnost
 • - Organizace, instituce, byrokracie
 • - Sociální nerovnosti
 • - Multikulturalismus
 • - Sociálně patologické jevy
 • - Organizovaný zločin, korupce
 • - Romové v českém kontextu
 • - Náboženství
 • - Rodina
 • - Globalizace
Literatura
  doporučená literatura
 • SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce. 3. rozš. vyd. Brno: Paido, 2006. 258 s. ISBN 807315126X. info
  neurčeno
 • SEKOT, Aleš. Základy sociologie (Aktuální problémy soudobé společnosti). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 184 s. 1. ISBN 978-80-210-6788-2. info
Výukové metody
přednášky, studium odborné literatury, studium e-learningových výukových materiálů.
Metody hodnocení
- písemný test
- seminární prezentace studentů
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/zaklady-sociologie/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4033