bp4034 Florbal a softbal

Fakulta sportovních studií
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Ovesný (cvičící)
Mgr. Simon Šiška (cvičící)
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp4034/RVS: Út 3. 10. 9:00–10:40 Sportovní areál Hroch, Út 10. 10. 9:00–10:40 Sportovní areál Hroch, Út 17. 10. 9:00–10:40 Sportovní areál Hroch, Út 24. 10. 9:00–10:40 E34/153 - hala míčových sportů, Út 31. 10. 9:00–10:40 E34/153 - hala míčových sportů, Út 7. 11. 9:00–10:40 E34/153 - hala míčových sportů, T. Ovesný, S. Šiška
bp4034/SEBSaMS: Út 3. 10. 11:00–12:40 Sportovní areál Hroch, Út 10. 10. 11:00–12:40 Sportovní areál Hroch, Út 17. 10. 11:00–12:40 Sportovní areál Hroch, Út 14. 11. 9:00–10:40 E34/153 - hala míčových sportů, Út 21. 11. 9:00–10:40 E34/153 - hala míčových sportů, Út 28. 11. 9:00–10:40 E34/153 - hala míčových sportů, T. Ovesný, S. Šiška
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_florsoft )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti budou seznámení se základními pravidly florbalu a softbalu. Dále se studenti prakticky seznámí s herními činnostmi a kombinacemi ve florbalu a softbalu.
Výstupy z učení
Po absolvování florbalové části výuky bude student rozumět základním pravidlům florbalu a ovládat herní činnosti jednotlivce a herní kombinace.
Po absolvování softbalové části výuky bude student rozumět základním pravidlům softbalu, ovládat herní činnosti jednotlivce a základní taktické zásady hry.
Osnova
 • Bloky učiva florbal:
 • 1. Základní herní dovednosti:
 • - postoj a držení hokejky,
 • - pohyb po hřišti (spacing).
 • 2. Herní činnosti jednotlivce:
 • - driblink,
 • - vedení míčku,
 • - zpracování a přihrávka,
 • - uvolňování bez míčku,
 • - uvolňování s míčkem,
 • - střelba,
 • - odebíráni míčku,
 • - hra brankáře.
 • 3. Herní kombinace:
 • - přihraj a běž,
 • - zpětné přihrávky,
 • - malý florbal.
 • Bloky učiva softbal:
 • 1. házení a chytání míče,
 • 2. nadhoz a odpalování,
 • 3. běh po metách a základní taktické zásady hry.
Literatura
 • KYSEL, Jiří. Florbal : kompletní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 141 s. ISBN 9788024736150. info
 • KARCZMARCZYK, Roman. Florbal : učebnice (nejen) pro trenéry. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 96 s. ISBN 8025112713. info
 • NYKODÝM, Jiří a kol. ET. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4. info
 • SKRUŽNÝ, Zdeněk. Florbal : technika, trénink, pravidla hry. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 115 s. ISBN 9788024703831. info
 • SÜSS, Vladimír. Softball a baseball : technika, herní situace, pravidla. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 113 s. ISBN 802470658X. info
 • LUŽA, Jiří. Softball ve výuce na střední škole. In Sborník Tělesná výchova a sport na školách všech stupňů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 170-174. Sborník prací Ped. fak MU v Brně, sv. 128. ISBN 80-210-0874-1. info
 • STIBITZ, František. Pálkovaná (softbal). 1. vyd. Praha: Olympia, 1968. 90 s. info
Výukové metody
- praktická cvičení
- samostudium
Metody hodnocení
1. 80% účast ve výuce
2. e-learningový test z pravidel florbalu a softbalu
3. praktické provedení vybraných herních činnosti jednotlivce z florbalu a softbalu
Výsledná známka se určí ze všech dílčích částí.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/florbal-softbal/
http://www.fsps.muni.cz/impact/sportovni-hry-2/softbal/?HighlightString=softbal http://www.fsps.muni.cz/impact/florbal-softbal/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2023/bp4034