d4106 Příprava disertační práce 6

Fakulta sportovních studií
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 30 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jan Novotný, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Michal Vít, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
d4105 Příprava dis. p. 5 || d040 Příprava disertační práce V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava disertační práce 6: závěrečná redakce disertační práce, konzultace se školitelem a příprava k obhajobě.
Výstupy z učení
Student dokončí disertační práci a připraví se k její obhajobě.
Osnova
  • Příprava disertační práce 6: závěrečná redakce disertační práce, konzultace se školitelem a příprava k obhajobě.
Literatura
  • Irelevantní.
Výukové metody
Konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet (za splnění výstupů).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.