bp2385 Praxe rozhodčího fotbalu V

Fakulta sportovních studií
jaro 2016
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zajišťuje studentům praxi v oboru Rozhodčí fotbalu. Student si vybírá sám místo praxe (dle místa bydliště, příslušného kraje. Cílem předmětu je úvést studenta do problematiky řízení utkání v roli hlavního rozhodčího nebo asistenta dle požadavků ukončení předmětu a související administrativy.
Osnova
  • Praxe je rozdělena podle toho, které soutěže rozhodčí řídí. 1. skupina jsou rozhodčí, kteří řídí okresní nebo krajské fotbalové soutěže, 2. skupina rozhodčí, kteří řídí divize, ČFL nebo MSFL a 3. skupina jsou rozhodčí, kteří řídí soutěže spadající pod komisi rozhodčích FAČR (1. liga, 2. liga atd.)
Literatura
    povinná literatura
  • KUREŠ, Jiří, Jan HORA, Bohuslav JACHIMSTÁL, Bohuslav LEGIERSKÝ, Jaroslav NITSCHE, Milan SKOČOVSKÝ a Jan ZAHRADNÍČEK. Pravidla fotbalu : platná od 1.7.2015. První vydání. Praha: Olympia, 2015. 151 stran. ISBN 9788073764081. info
Výukové metody
Student navštěvuje fotbalová utkání v pozici rozhodčího.
Metody hodnocení
Rozhodčí OFS nebo KFS: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 20 utkání v soutěžích řízených OFS a KFS (10 utkání v kategorii mužů z toho min. 3 utkání v pozici HR ) Rozhodčí ŘK Čechy, Rozhodčí ŘK Morava: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 12 utkání v soutěžích řízených ŘK pro Čechy nebo ŘK pro Moravu (7 utkani v kategorii mužů) KR FAČR: Rozhodčí doloží doklad o odřízení 9 utkání v soutěžích řízených Komisí rozhodčích FAČR
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.