bk2085 Vodní turistika

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
kurz 5D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Cacek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Hedbávný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Jurečka (cvičící)
Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Oddělení sportů v přírodě - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení sportů v přírodě - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Student je plavec. Platba Kauce přes OC: https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/85520
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ovládat základy jízdy na kánoi na mírně proudící vodě a naplánovat kurz vodní turistiky pro školská zařízení
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen:
- ovládat základy jízdy na kánoi na mírně proudící vodě
- aplikovat nabyté teoretické znalosti bezpečnosti jízdy na kánoi
- rozlišit techniku přímého a zpětného záběru na kánoi
- správně praktikovat výzbroj a výstroj určenou pro jízdu na kánoi
- naplánovat kurz vodní turistiky pro školská zařízení
Osnova
  • 1. Úvod do studia předmětu (zápočtové požadavky, literatura)
  • 2. Teorie techniky jízdy na C2 na hladké a mírně proudící vodě
  • 3. Bezpečnost pohybu ve vodním terénu
  • 4. První pomoc na hladké a mírně proudící vodě
  • 5. Výzbroj a výstroj pro jízdu na kanoi
  • 6. Praktický výcvik dovedností na proudící vodě - technika přímého, zpětného a přitahovacího záběru na kanoi
  • 7. Teoretická příprava a plánování vodáckých akcí
Literatura
  • BÍLÝ, Milan, Bronislav KRAČMAR a Petr NOVOTNÝ. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 129 s. ISBN 8024790505. info
  • KODEŠ, Jiří, Tomáš DOLEŽAL a Lubomír VAMBERA. Vodní turistika [Kodeš, 1977]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 44 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava
Praktická cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je studentovi udělen na základě zdárného absolvování kurzu a praktického testu.
Praktický test:
- předvedení základních řídících záběrů na kánoi
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/vodni-turistika/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.
Inovace spočívá v integraci nového obsahu výuky do předmětu Turistika a sporty v přírodě II. Novým obsahem máme na mysli zařazení organizace kurzu vodní turistiky do struktury výuky. K plnohodnotnému inovování předmětu je nutné:
- doplnit obsah výuky v sylabech předmětu (viz příloha)
- vytvořit výukovou podporu ve formě metodického manuálu pro organizaci kurzu vodní turistiky
- dovybavit Oddělení sportů v přírodě a turistiky KAPSP potřebnou technikou

Výukový materiál (forma, název, rozsah):
E – learning

Kategorie e-learningu: 3
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.