bp2386 Praxe rozhodčího ledního hokeje V

Fakulta sportovních studií
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předměty, ve kterých studenti získávají teoretické dovednosti, a poznatky z těchto předmětů dále rozvíjí formou ověřování při praktickém výkonu práce rozhodčího v konkrétních utkáních ledního hokeje. Vedle praktického ověření poznatků a dovedností je důležitým přínosem a cílem předmětu také zpětná vazba a nové podněty pro výuku teoretických předmětů. V rámci praxe musí student prokázat schopnost působit v různých pozicích rozhodčího ledního hokeje, tedy v systému dvou rozhodčích, v pozici čárového rozhodčího i v pozici pomocného rozhodčího v boxu časoměřičů, stejně jako při řízení minihokeje nejmladších věkových kategorií. Z toho důvodu jsou tyto požadavky kladeny také na studenty, kteří jsou již držiteli licence rozhodčího a jako rozhodčí ledního hokeje delší dobu působí.
Osnova
 • V rámci svého působiště (bydliště, místa studia či pracoviště) bude student v průběhu semestru absolvovat minimálně 10 utkání ledního hokeje v pozici rozhodčího, z toho: minimálně 2 utkání v systému dvou rozhodčích, minimálně 2 utkání v pozici čárového rozhodčího v systému tří rozhodčích, minimálně 2 utkání minihokeje a minimálně 2 utkání v pozici pomocného rozhodčího. Absolvování těchto utkání student doloží kopiemi zápisů o utkání v soutěžích ČSLH, ve kterých působil v daném semestru jako rozhodčí LH.
Literatura
  povinná literatura
 • - Směrnice ČSLH o právech a povinnostech rozhodčího ledního hokeje
 • - Pravidla ledního hokeje 2010-2014, originál IIHF, Official Rule Book 2010-2014
 • - Video Banka KR ČSLH
 • - Soutěžní řád ČSLH
 • - IIHF, Officiating Procedures Manual, June 2009
 • - Rozpisy příslušných soutěží včetně textových částí a zvláštních pravidel pro konkrétní soutěž
  doporučená literatura
 • - Pravidla minihokeje ČSLH
Výukové metody
Student navštěvuje hokejová utkání v pozici rozhodčího.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.