np4005 Výzkumné trendy v kinantropologii

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Katedra pohybových aktivit a zdraví – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pohybových aktivit a zdraví – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy v oblasti vědy, výzkumu a projektovými možnostmi (výzvami) v kinantropologii.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- porozumět jazyku projektových výzev
- identifikovat projektové výzvy korespondující s tématem zamýšleného výzkumu či inovace
- orientovat se v nosných výzkumných tématech na FSpS
- samostatně připravit základní návrh projektu
Osnova
  • 1. Základní terminologie projektových výzev:
  • 2. Přehled a charakteristika grantových agentur poskytujících dotace na výzkumné projekty
  • 3. Stěžejní projekty realizované na FSpS
  • 4. Připravované projekty na FSpS
  • 5. Klíčová témata mezinárodních výzkumů v kinantropologii
Literatura
  • aktuální výzkumné projekty FSpS
  • aktuální projektové výzvy grantových agentur
Výukové metody
Výuka je vedena formou přednášky.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za úspěšné absolvování písemného testu z dané problematiky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/np4005