np4117 Didaktika plaveckých sportů

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Silvie Kodešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Silvie Kodešová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp4014 Plavání 2 || bk4014 Plavání 2 || bp2083 Plavání III || bk2083 || bp2036 Plavání II || bk2036 Plavání II && BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_plav )
- základní plavecké dovednosti
- technika plaveckých způsobů prsa, znak a kraul
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti si osvojí základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti o plaveckém sportu z pohledu jeho vývoje, významu pro zdraví člověka, výuky plavání a základů první pomoci z hlediska jejich budoucí pedagogické praxe.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- charakterizovat základní strukturu výuky plavání
- aplikovat své znalosti a dovednosti do metodiky výuky plavání
- konstruovat plaveckou jednotku dle úrovně a počtu svých svěřenců
- posoudit plavcovu techniku, na základě identifikace chyb formulovat návrhy na jejich korekci
- vyhodnotit konkrétní situaci a aplikovat své dovednosti při záchraně tonoucího
Osnova
 • Struktura plaveckých sportů
 • Výuka plavání na různých úrovních
 • Specifika výuky plavání dětí a dospělých, strach a motivace ve výuce plavání
 • Faktory determinující plavecký výkon
 • Vývoj jednotlivých plaveckých způsobů
 • Technika plaveckých způsobů
 • Hry ve vodě
 • Metodika nácviku jednotlivých plaveckých způsobů
 • Pravidla plavání, plánování vyučovací jednotky ve vodě
 • První pomoc ve školských zařízeních
Literatura
  doporučená literatura
 • ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Plavání. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008, 127 s. ISBN 9788024721545. info
 • ČECHOVSKÁ, Irena. Plavání dětí s rodiči : "plavání" kojenců a batolat, plavecká výuka předškolních dětí předškolního věku, hry a říkadla do vody. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 132 s. ISBN 8024702118. info
 • MOTYČKA, Jaroslav et al. Teorie plaveckých sportů. Plavání, synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucího. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2001, 205 s. ISBN 80-210-2711-8. info
 • ROZTOČIL, Tomáš a Jiří ŠVEC. Technika a didaktika plavání :(učební texty pro posluchače oboru tělesná výchova). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996, 71 s. ISBN 80-7041-613-0. info
Výukové metody
Praktická výuka formou cvičení a teoretická výuka formou seminářů.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen po:
- absolvování ústní zkoušky
- absolvování metodického výstupu
- odevzdání závěrečné zprávy z výuky plavání předškolních dětí
- splnění požadované docházky v praktické výuce
V ústní zkoušce má student prokázat schopnost teoretické i praktické znalosti pro využití v plavecké praxi.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/np4117