np4124 Didaktika atletiky

Fakulta sportovních studií
jaro 2025
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D.
Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sportovního výkonu a diagnostiky – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )&& BOZP_OK ( bozp_fsps_atlet )
Správné technické provedení jednotlivých atletických disciplín.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Didaktika atletiky je:
 • poskytnout teoretické znalosti o vzdělávání týkajících se atletických disciplín
 • praktická aplikace vyučovacích stylů, postupů, metod a zásad jednotlivých atletických disciplín ve vyučovacím procesu
 • dodržování pravidel a bezpečnosti ve výuce atletických disciplín ve školní TV
 • příprava studentů k plánování a organizaci konání atletických závodů na základních a středních školách
 • Výstupy z učení
  Po úspěšném absolvování předmětu Didaktika atletiky bude student schopen:
 • demonstrovat didaktické řady jednotlivých atletických disciplín
 • definovat metodiku tréninku jednotlivých disciplín
 • připravit a řídit výuku a atletický trénink dětí a mládeže dle nových trendů (Atletika pro děti)
 • předvést praktický metodický výstup ve vybrané atletické disciplíně
 • realizovat atletické závody (Běh o pohár děkana FSpS MU)
 • absolvovat závěrečnou zkoušku z atletiky
 • Osnova
  • Didaktika jednotlivých disciplín atletických disciplín:
  • hladké a překážkové běhy
  • skok do výšky
  • skok do dálky
  • skok o tyči
  • hod oštěpem
  • hod diskem
  • vrh koulí
  • dětská atletika
  • rekreační atletika
  Literatura
  • VRBAS, Jaroslav a Marek TRÁVNÍČEK. Atletika pro děti do škol. In Seminář - Atletika pro děti do škol. 2014. info
  • VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK a Kateřina ŠAUEROVÁ. Atletika v předškolním a mladším školním věku – učební materiál. 1. vyd. Brno: KTV PdF MU, 2013, 86 s. ISBN 978-80-210-6636-6. Po kliknutí na odkaz je potřeba kliknout ještě na název publikace Atletika v předškolním a mladším školním věku info
  • CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Atletika na ZŠ a SŠ. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 21 s. Na hřišti i na vodě s dětmi z JMK v pohodě. ISBN 978-80-210-5632-9. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (10.část-Skok do výšky). Sokol. ČOS - tiskové oddělení, 2010, roč. 67.roč., č. 02, s. 2-2. ISSN 0489-6718. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (9.část-Nácvik startu II). Sokol. ČOS - tiskové oddělení, 2010, roč. 67.roč., č. 01, s. 2-2. ISSN 0489-6718. info
  • TRÁVNÍČEK, Marek a Jaroslav VRBAS. Atletika hrou - Jamaatletika. 2009. info
  • KAPLAN, Aleš a Natálie VÁLKOVÁ. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry. 1. vyd. Praha: Olympia, 2009, 122 s. ISBN 9788073761561. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (4.část- Běh). Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2009, roč. 66.roč., č. 01, 2 s. ISSN 0489-6718. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (5.část-Běh, Skok do dálky). Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2009, roč. 66.roč., č. 02, 2 s. ISSN 0489-6718. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (6.část-Skok do dálky). Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2009, roč. 66.roč., 08-09, s. 2-2. ISSN 0489-6718. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (7.část-Hod míčkem). Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2009, roč. 66.roč., č. 10, s. 7-8. ISSN 0489-6718. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (8.část-Nácvik startu). Sokol. ČOS - tiskové oddělení, 2009, roč. 66.roč., č. 11, s. 2-2. ISSN 0489-6718. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (1.část-Úvod). Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2008, roč. 65. roč., č.10, s. s.5-5, 8 s. ISSN 0489-6718. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (2.část-Všeobecná příprava; Herní pohybové aktivity). Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2008, roč. 65. roč., č. 11, s. 4-5, 8 s. ISSN 0489-6718. info
  • MORÁVEK, Antonín. Atletika pro děti (3.část-Pohybové hry 8-10 let). Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2008, roč. 65. roč., č. 12, 1 s. ISSN 0489-6718. info
  • VILÍMOVÁ, Vlasta, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Atletika ve vyučovací jednotce tělesné výchovy jako prostředek výchovy. In Sport a kvalita života. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2005, s. 151-154. ISBN 80-210-3863-2. info
  • VILÍMOVÁ, Vlasta. Atletika pro školní praxi. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2000, 46 s. ISBN 80-210-2372-4. info
  • VÁLKOVÁ, Hana. Atletika je i hra. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1992, 86 s. ISBN 80-900925-3-5. info
  • CHOUTKOVÁ-CVRKOVÁ, Božena a Miloslav FEJTEK. Atletika pro 5. až 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991, 112 s. ISBN 8004249019. info
  • HURYCHOVÁ, ALENA. Atletika na základní škole. Praha: FTVS UK, 1990, 180 s. info
  Výukové metody
  Výuka probíhá jak formou teoretické části (přednášky zaměřené na historii, techniku, didaktiku a pravidla jednotlivých atletických disciplín), tak i praktickým plněním metodických výstupů a ukončením závěrečnou ústní zkouškou z atletiky.
  Metody hodnocení
  Metodický výstup je hodnocen známkou A–F. Zkouška je hodnocena známkou A–F. Výsledné známka je průměrem obou známek.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.