np4136 Pedagogika sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a společenských věd – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
BOZP_OK ( bozp_po_stud ) && BOZP_OK ( bozp_po_stud_fsps )
Pedagogika, Didaktika, Didaktika tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
osvojení odborné terminologie pedagogiky sportu
porozumění humanistické koncepci soudobé pedagogiky sportu
analýza soutěžní, školní a rekreační sportovní edukace
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
- vysvětlit soudobé trendy pojetí sportovní edukace; interpretovat výsledky
- empirických výzkumů sportovní edukace; analyzovat sportovní edukační nabídky různých institucí; vytvořit kvalitní program sportovní edukace
Osnova
 • 01. Vymezení a rysy sportovní edukace. Národní a globální dokumenty o sportu a sportovní edukaci
 • 02. Prvky sportovně edukačního procesu (cíle, účastníci, podmínky, prostředky)
 • 03. Vznik a počátky pedagogiky sportu
 • 04. Vývoj a současné pojetí pedagogiky sportu
 • 05. Pedagogika sportu v systému věd. Pojetí a obsah pedagogiky sportu u nás a v zahraničí (např. Slovensko, Německo, USA)
 • 06. Empirická, normativní a kritická koncepce pedagogiky sportu a jejich význam pro sportovní odborníky
 • 07. Základní oblasti sportovní edukace z hlediska vzdělávacích institucí, věku, výkonnostní úrovně, integrace a inkluze
 • 08. Cíle, obsah a význam školního sportu. Sport a rozvoj komunitní školy
 • 09. Edukační aspekty rekreačního sportu – sport a volný čas (funkce, rysy, význam)
 • 10. Pedagogické problémy soutěžního sportu. Duální kariéra
 • 11. Sportovní pedagog (učitel TV, trenér, cvičitel, volnočasový pedagog ad.) jako profese a semiprofese. Vzdělávání sportovních pedagogů. Projekt AEHESIS
 • 12. Pedagogické kompetence sportovních pedagogů
 • 13. Pedagogická diagnostika a autodiagnostika ve sportovní edukaci
 • 14. Aplikace pedagogických principů ve sportovní edukaci
 • 15. Gradace sportovních pedagogů. „Jak se sportovní pedagogové celoživotně učí?“
 • 16. Možnosti sportu v řešení globálních problémů. Celosvětový projekt Sport a rozvoj (Sport and Development)
 • 17. Sport a environmentální vzdělávání
 • 18. Sport a multikulturní edukace
 • 19. Sportovní edukace a Evropská unie (projekty EYES 2004 a Evropský týden sportu, asociace EUPEA ad.)
Literatura
  povinná literatura
 • JANSA, P. a kol. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2026-8.
 • JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu. In Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 798-802. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
  doporučená literatura
 • SVOBODA, BOHUMIL. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1358-1. info
 • SVOBODA, Bohumil. Pedagogika sportu. 2. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2007, 252 s. ISBN 9788024613581. info
 • SVOBODA, Bohumil. Pedagogika sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003, 250 s. ISBN 8024601567. info
 • SVOBODA, Bohumil. Stručná pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 1997, 113 s. ISBN 8071843253. info
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuze, individuální konzultace, individuální domácí práce.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování je nutná aktivní účast na seminářích, příprava a prezentace domácí práce, písemný test, ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2024/np4136