np4215 Management a marketing sportovních akcí a klubů

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Jilka (cvičící)
Mgr. Adam Kyselica (cvičící)
Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 26. 9. 13:00–14:40 A11/311, Čt 10. 10. 13:00–14:40 A11/311, Čt 24. 10. 13:00–14:40 A11/311, Čt 7. 11. 13:00–14:40 A11/311, Čt 21. 11. 13:00–14:40 A11/311, Čt 5. 12. 13:00–14:40 A11/311
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np4215/01: Čt 15:00–16:40 A11/311, A. Kyselica
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou managementu a marketingu sportovních akcí a klubů. Využít získané teoretické znalosti v praxi při přípravě sportovních akcí a v řízení sportovního klubu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vytvořit plán sportovní akce se všemi podstatnými aspekty
- porozumět principům řízení a správy sportovního klubu nebo zařízení
- znát problematiku marketingového výzkumu ve sportu
- dokázat realizovat marketingový výzkum
- využít znalost kupního chování spotřebitele při návrhu marketingového plánu sportovní organizace
- vysvětlit strategii vývoje a rozvoje a umístění sportovní značky na trhu
- diskutovat problematiku vztahového marketingu
Osnova
 • 01. Sportovní klub, sportovních událost a globalizace sportu
 • 02. Plánováni sportovních události
 • 03. Realizace sportovní události a její vyhodnocení
 • 04. Vedení sportovního klubu
 • 05. Právní aspekty vedení klubu
 • 06. Marketingový výzkum
 • 07. Kupní chování spotřebitele – participanti
 • 08. Kupní chování spotřebitele – diváci
 • 09. Sportovní značka
 • 10. Vztahový marketing
Literatura
 • NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 284 s. ISBN 978-80-210-8346-2. Online knihkupectví Munipress info
 • HOYE, Russell. Sport management : principles and applications. 3rd ed. New York: Routledge, 2012. xx, 284. ISBN 9781856178198. info
 • BLAŽEK, Ladislav. Management - organizování, rozhodování, ovlivňování. 2011. ISBN 978-80-247-3275-6. info
 • BÜHLER, André W. a Gerd NUFER. Relationship marketing in sports. London: Butterworth-Heinemann, 2010. x, 198. ISBN 9780750684958. info
 • MULLIN, Bernard James, Stephen HARDY a William Anthony SUTTON. Sport marketing. 3rd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2007. xii, 539. ISBN 9780736060523. info
 • WAKEFIELD, Kirk L. Team sports marketing. Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007. ix, 273. ISBN 9780750679794. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou přednášek a seminářů.
V seminářích budou řešeny aktuální případové studie, očekávána je diskuze nad danou problematikou.
Student vypracuje a prezentuje dvě seminární práce.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je písemná.
Student bude připuštěn ke zkoušce, jestliže řádně prezentuje a včas odevzdá seminární práci (tj. získá 60 %–100 %). Hodnocení seminární práce a její prezentace tvoří třetinu závěrečného hodnocení.
Hodnocení:
A – 100 %–90 %
B – 89 %–85 %
C – 84 %–75 %
D – 74 %–70 %
E – 69 %–60 %
Jestliže se student dopustí jakéhokoliv disciplinárního přestupku, bude toto jednání považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu. Vyučující uzavře zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou „F“ a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.