p941 Tělesná výchova - Tandemové kolo pro studenty se zrakovým postižením

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. BcA. Radka Kulichová, DiS. (cvičící)
MgA. Helena Svobodová (cvičící)
Garance
Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Bc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
POV_TV
Předmět je zařazen do povinné části výuky tělesné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 4 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/4, pouze zareg.: 0/4, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/4
Jiné omezení: Počet se vztahuje na součet u předmětů povinné a placené Tv (p941 + c941).
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám - podpora zdravého životního stylu studentů - praktické zvládnutí jízdy na tandemovém kole
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen: správné a bezpečné techniky jízdy na tandemu s pilotem používat základní názvosloví související s cyklistikou vymezit optimální nastavení posedu na tandemu
Osnova
  • Navázání důvěry mezi studentem a vodičem. Seznámení se dvoukolem, domluva na vzájemné komunikaci a signálech. Kratší seznamovací vyjížďky, postupné prodlužování tras a volba náročnějších terénů.
Literatura
  • PEHLE, Tobias. Cyklistika : typy kol, výbava a technologie, výlety. Translated by Jana Marešová. 1. vyd. Dobřejovice: Rebo Productions, 2008. 295 s. ISBN 9788072348589. info
  • LANDA, Pavel. Cyklistika : trénink a jeho plánování. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 119 s. ISBN 802470725X. info
  • HRUBÍŠEK, Ivo. Horské kolo od A do Z. 5. aktualiz. vyd. Praha: Sobotáles, 2002. 316 s. ISBN 8085920867. info
  • BULL, Andy. Horské kolo :příprava, základy a technika jízdy. Photo by Philip Gatward. Bratislava: TIMY, 1996. 95 s. ISBN 80-88799-29-5. info
Výukové metody
Praktická pohybová aktivita.
Metody hodnocení
Cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku. Student musí s ohledem na individuální výuku v rámci semestru absolvovat minimálně 5 půldenních až celodenních vyjížděk, popř. několik vyjížděk kratších (v rozsahu 2-3 hodiny), přičemž celkový rozsah výuky by měl být minimálně 18 hodin.
Informace učitele
http://www.teiresias.muni.cz/cz/vzdelavani-sport-a-volny-cas/sportovni-aktivity/alternativni-kurzy-telesne-vychovy
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz - celouniverzitní TV. Výuku předmětu p941 zajišťuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Výuka probíhá dle domluvy vyučujícího a studenta a v závislosti na počasí pravidelnou týdenní či blokovou formou, popř. kombinací těchto forem. Pravidelná vyjížďka je v časovém rozsahu min. 120 minut, bloková v rozsahu 3-5 hodin. Minimální počet bloků za semestr je 5.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: kombinace každý týden + blokově (v závislosti na počasí).
Předmět je určen studentům se zrakovým postižením.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/p941