p971 Tělesná výchova – Zdravotní tělesná výchova

Fakulta sportovních studií
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Kostelníková (cvičící)
Mgr. Julie Linhartová (cvičící)
Andrea Nedbalová, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
Centrum univerzitního sportu - Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Centrum univerzitního sportu - Katedra tělesné výchovy a společenských věd - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
p971/01: Út 14. 2. až Út 2. 5. Út 11:00–12:40 vesl. střed. Veslařská 181/3, J. Konečný
p971/02: St 15. 2. až St 3. 5. St 8:00–9:40 malá těl. pod Hradem, J. Linhartová
p971/03: Út 16. 5. až Út 20. 6. Út 10:40–12:20 velká těl. pod Hradem, Čt 18. 5. až Čt 22. 6. Čt 10:40–12:20 velká těl. pod Hradem, J. Konečný
Předpoklady
POV_TV
Předmět se vypisuje jen v rámci povinné TV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: minimální počet studentů v seminární skupině 15
Cíle předmětu
Hlavní cíl výuky: - zlepšení úrovně pohybových dovedností a fyzické úrovně - ovlivnění kladného přístupu ke sportovním aktivitám chápaným jako obranu proti konfliktům, civilizačním chorobám a stresu - podpora zdravého životního stylu studentů Preventivní cvičení zaměřené na správné držení těla. Bez pomůcek - cvičení zaměřené na ochabující svalstvo a naopak protažení svalů s tendencí ke zkracování. Velké míče - cvičení využívající ke cvičení velkých míčů, postupné zařazování balančních cviků v sedu a v lehu na míči. Cvičení je doplněno dalšími cvičebními pomůckami - overbaly, posilovací gumičky a jednoručné činky.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen používat cviky a dýchání pro správné držení těla a zlepšení fyzické úrovně.
Osnova
  • -seznámení se zkladními principy zdravotního cvičení -nácvik správného dýchání -protahování svalů s tendencí ke zkracování -posilování oslabujících se svalových skupin -pohyblivost a funkční zdatnost páteře
Literatura
  • Čermák,J.:Záda už mě nebolí
  • SEBERA, Martin, Lenka BERÁNKOVÁ a Nina HRTOŇOVÁ. E-learningový kurz: Zdravotní tělesná výchova. In Studentská konference kinantropologie 2007. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2007. info
  • SEBERA, Martin a Lenka BERÁNKOVÁ. Pilotní kurz: Zdravotní tělesná výchova. In SCO 2007 Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: MU, 2007. 250 s. ISBN 978-80-210-4296-4. info
  • ŘEJHOVÁ, Ilona a Vladislav MUŽÍK. Zdravotní tělesná výchova. In Vzdělávací program Národní škola. Praha: Státní pedagogické nakladatel ství, 1997. s. 152. ISBN 80-04-26683-5. info
  • KYRALOVÁ, Marie, Jela LABUDOVÁ, Pavel STRNAD, Taťána BĚLKOVÁ a Hana PERNICOVÁ. Zdravotní tělesná výchova. Vyd. 1. Praha: Fortuna, 1993. 183 s. ISBN 80-7168-086-9. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
- cvičení, zápočet - zápočet je studentům udělen za docházku - 3x možná absence bez omluvy - nahrazování dalších absencí nebude umožněno
Informace učitele
Informace k výuce TV najdete na www.fsps.muni.cz/cus/.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Zdr.Tv preventivní a zdravotní cvičení s hudbou, je vhodné i pro zdravé a zdatné jedince. Zdr.Tv na míčích, cvičení s hudbou využívající labilní polohy na míči pro posilování.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2023/p971