bp2065 Základy plavání

Fakulta sportovních studií
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Dita Hlavoňová, Ph.D.
Oddělení plavání - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Kateřina Novotná
Dodavatelské pracoviště: Oddělení plavání - Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2065/01: Čt 10:00–11:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
bp2065/02: Čt 11:00–12:00 bazén TJ Tesla Lesná, D. Hlavoňová
Předpoklady
(! bp019 Sportovní edukace II ) && ! NOW ( bp019 Sportovní edukace II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování předmětu "Základy plavání" bude student schopen: - prokázat znalosti základních plaveckých dovedností, zásad a principů - předvést a vysvětlit základní pohybové schopnosti u plaveckých způsobů prsa, znak, kraul - aplikovat nabyté dovednosti ve svém individuálním pojetí plavecké techniky na základě svých individuálních předpokladů – tzn. v plaveckém stylu
Osnova
  • 1.Úvod do studia předmětu, zápočtové požadavky, podmínky pro udělení zápočtu, přezkoušení 2.Základní plavecké dovednosti – dýchání, splývání, propulzivní pohyby 3.Zdokonalování plaveckého způsobu prsa, paže, nohy, 4.Technická cvičení pro souhru plaveckého způsobu prsa 5.Zdokonalování plaveckého způsobu znak, paže, nohy, cvičení pro souhru 6.Zdokonalování plaveckého způsobu kraul, paže, nohy, cvičení pro souhru 7.Základní obrátka prsa, kraul, zdokonalování všech plaveckých způsobů 8 - 9. Obrátky, zdokonalování všech plaveckých způsobů 10 - 11. Plavecký způsob kraul – vytrvalostní pojetí 12 - 14. Plnění zápočtových požadavků
Literatura
  • ČECHOVSKÁ, Irena a Tomáš MILER. Plavání. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2008. 127 s. ISBN 9788024721545. info
  • MILER, Tomáš. Plavání : plavecké dovednosti, technika plaveckých způsobů, kondiční plavání, šnorchlování. Edited by Irena Čechovská. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 130 s. ISBN 8024790491. info
  • MOTYČKA, Jaroslav et al. Teorie plaveckých sportů. Plavání, synchronizované plavání, vodní pólo, skoky do vody, záchrana tonoucího. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2001. 205 s. ISBN 80-210-2711-8. info
Výukové metody
Praktická výuka formou cvičení
Metody hodnocení
Základním předpokladem je prokázat zvládnutí základních plaveckých dovedností. Dle vyspělosti studentů dále předvést techniku plaveckých způsobů prsa, kraul a znak v základním pohybovém vzorci a dle pravidel. Další součástí pro udělení zápočtu je aktivní účast v hodinách – ve vodě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.