bp2156 Fyziologie pro RVS

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iveta Čechovská (cvičící)
Mgr. Vojtěch Grün (cvičící)
Garance
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 7:00–8:40 A11/311
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2156/01: St 18:00–19:40 225 - seminární místnost, V. Grün
Předpoklady
bp2001 Morfologie pohybového systému && bp2030 Anatomie
Anatomie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti o funkci orgánů a systémů člověka jak v klidových podmínkách, tak při fyzické zátěži, které jsou potřebné pro studium tělesné výchovy a sportu. Zařazení praktické výuky ve cvičeních.
Výstupy z učení
Úspěšné absolvování předmětu Fyziologie umožní:
- pochopit základní principy homeostázy (schopnost stabilizovat vnitřní prostředí organismu), které jsou nezbytnou podmínkou funkce organismu jako celku, ba i jeho jednotlivých orgánů
- pochopit co se děje v lidském organismu v důsledku zátěže
- pochopit základní funkcí lidského těla jako celku (systému), i z pohledu funkce jednotlivých orgánů
Osnova
 • TEORETICKÁ ČÁST:
 • Úvod do obecné fyziologie, fyziologie buňky; Fyziologie tělních těkutin, krev a imunita; Fyziologie srdce a krevního oběhu; Fyziologie dýchání; Fyziologie trávení; Fyziologie vylučování; Fyziologie svalů; Fyziologie reprodukce, těhotenství a porodu; Obecná neurofyziologie + fyziologie CNS; Endokrinní žlázy; Senzorické systémy, fyziologie kůže, termoregulace; Pohybová soustava; Metabolismus; Transportní systém, reakce a adaptace na zátěž; Endokrinní systém, reakce a adaptace na zátěž; Fyziologické odlišnosti a zdravotní rizika při sportu žen, dětí a starších; Vlivy zevního prostředí na výkonnost
 • PRAKTICKÁ ČÁST:
 • 1. Úvod do Fyziologie, Charakter odpovědi na zátěž, 2. Složení těla, 3. Somatotyp, 4. Dynamometrie, 5. Metabolismus, 6. Měření SF v klidu a při zátěži, 7. Variabilita SF, Diving reflex, 8. Měření krevního tlaku v klidu a po zátěži, minutový a systolický objem srdce, 9. Elektrokardiogram, 10. Spirometrie, 11. Zátěžové testy anaerobních předpokladů, Výskoková ergometrie, 12. Zátěžové testy aerobních předpokladů, W170, 13. Stanovení anaerobního prahu, Conconiho test, 14. Spiroergometrie
Literatura
 • WILHELM, Zdeněk, Pavel BRAVENÝ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Miloslav KUKLETA, Marie NOVÁKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milena ŠIMURDOVÁ a Yveta ŠTOURAČOVÁ. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. info
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
 • BARTŮŇKOVÁ, Staša. Fyziologie člověka a tělesných cvičení : učební texty pro studenty Fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 285 s. ISBN 8024611716. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
 • HAVLÍČKOVÁ, Ladislava. Fyziologie tělesné zátěže. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 203 s. ISBN 8071848751. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou cvičení a přednášek.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou, ke které může student jít po odevzdání všech protokolů ze cvičení a napsání 3 kontrolních testů.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp2156