e001 Corrective Exercises

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ivan Struhár, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Kakulidu
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
e001/01: Čt 17:00–17:50 117 - hala úpolových sportů, I. Struhár
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obsahovou náplní předmětu kompenzační cvičení je výuka diagnostických metod pohybového aparátu nutných k správné identifikaci negativních dopadů daného sportu na zdraví sportovce. Dále bude vyučováno navrhování kompenzačního plánu u jednotlivých sportů s důrazem na zdravotní specifika jednotlivých sportů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- provádět diagnostické metody pohybové soustavy
- uplatňovat didaktické zásady kompenzačních cvičení
- sestavit kompenzační plán v rámci tréninkového procesu
Osnova
  • 1. Funkční poruchy pohybového aparátu, diagnostika, vyrovnávací prostředky, didaktické zásady vyrovnávacího procesu
  • 2. Didaktické zásady komenzačních cvičení (dechová, relaxační, uvolňovací, protahovací, posilovací, rovnovážná)
  • 3. Kompenzační cvičení v tréninkovém procesu
Literatura
    doporučená literatura
  • Houglum,Peggy A. 1948 Therapeutic exercise for musculoskeletal injuries. Human Kinetics. ISBN 13:978-0-7360-5136-1
  • BURSOVÁ, Marta. Kompenzační cvičení : uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 195 s. ISBN 9788024709482. info
  • BURSOVÁ, Marta, Jaromír VOTÍK a Jiří ZALABÁK. Kompenzační cvičení pro fotbalisty. První vyd. Praha: Olympia, 2003. 95 s. ISBN 8070337931. info
Výukové metody
1. Teoretická příprava
2. Praktická cvičení
3. Samostatná práce
Metody hodnocení
1. Seminární práce
2. V rámci cvičení student absolvuje metodický výstup, který je ohodnocen známkou A-F
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/e001