np4057 Sociálni psychologie ve sportu

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Mgr. Adam Blažej, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 10:00–10:50 Virtuální místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
np4057/01: Čt 14:00–14:50 Virtuální místnost, A. Blažej
np4057/02: Út 12:00–12:50 Virtuální místnost, A. Blažej
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumět sociálním procesům ve sportovním prostředí a využívat poznatků ze sociální psychologie v praxi. Obsah předmětu povede k prohloubení komunikačních dovedností, stejně jako ke schopnosti práce s vlastní osobností v interakci s týmem i jednotlivcem. Cílem je také prezentovat základy práce s jedinci a skupinami s jinakostí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
1. ovládat dovednosti nutné k vedení jednotlivce a týmu
2. analyzovat sociální procesy v práci se skupinou
3. rozlišovat chování a prožívání v sociálním kontextu a vzájemné interakci
4. demonstrovat znalosti ze sociální psychologie a práce s klientem
5. ovládat komunikaci s osobami s jinakostí (postižení – talent – multikultura)
6. prokázat komunikační dovednosti v práci se skupinou i jednotlivcem
7. využít znalosti ze sociální psychologie k osobnostnímu rozvoji sportovce v různém věku
Osnova
 • Předmět a vývoj sociální psychologie
 • Sociální skupina a sport – charakteristika, utváření, vývoj, působení, dynamika
 • Sociální vliv ve skupinách – konformita, inovace, rozhodování ve skupině, vliv autority
 • Fáze vývoje skupiny, pravidla, normy
 • Role vůdce a jeho osobnosti ve skupině
 • Jedinec a skupina
 • Základy koučinku, předmět, metody
 • Sociální percepce – halo efekt, stereotypy, postoje, atribuce
 • Konflikty a jejich řešení
 • Komunikace s osobami s jinakostí
 • Práce s osobami s jinakostí
 • Skupinové vztahy, skupinový výkon, role, diagnostika
Literatura
  povinná literatura
 • Principles of Social Psychology (Orig.) : Základy sociální psychologie [Hayes, 1998] : Základy sociální psychologie [Hayes, 2003]. info
 • GALLWEY, W. Timothy. Inner game pro manažery : tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2010. 258 s. ISBN 9788072612130. info
  doporučená literatura
 • SVOBODA, Mojmir. Aplikace socialni psychologie. 2. vyd. Praha: SPN, 1988. info
 • ELIÁŠ, Karel a Jan NOVÝ. Sociální psychologie : vybrané kapitoly z obecné a sociální psychologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 195 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinová práce, skupinová diskuse, modelové situace.
Metody hodnocení
- osmdesátiprocentní účast na semináři
- závěrečný písemný test – otevřené otázky – 65 % správných odpovědí
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2020/np4057