sbp2256 Specializace II - Fitness

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra sportovních her - Fakulta sportovních studií
Kontaktní osoba: PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 10. 1. 9:00–11:00 E34/118 - pohybová tělocvična, 11:00–15:00 E34/147 - posilovna, Pá 17. 1. 11:00–15:00 E34/147 - posilovna, Pá 24. 1. 11:00–15:00 E34/147 - posilovna
Předpoklady
sbp2255 Specializace I - Fitness
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení studenta s problematikou cvičení na posilovacích strojích,
- osvojení si správného provedení cviků,
- vytvoření zásobníků cviků na jednotlivé svalové partie dle obtížnosti,
- seznámení s postupy při diagnostikování klienta
Výstupy z učení
Na konci kurzu student:
zná a dokáže v praxi aplikovat správné provedení cviků na posilovacích strojích

zná a dokáže aplikovat zásobník cviků na jednotlivé svalové partie a svalové skupiny
diagnostikovat klienta
sestavit cvičební plán dle požadavků, možností a stavu pohybového aparátu klienta
Osnova
 • 1. Seznámení s vybavením posilovny
 • 2. Správné provedení cviků na jednotlivých strojích
 • 3. Vytvoření zásobníku cviků na jednotlivé svalové skupiny
 • 4. Diagnostika pohybového aparátu
 • 5. Sestavování cvičebních plánů
 • 6. Využití náčiní (závěsný systém, kettlebell, aquahit....)
 • 7. Kompenzační cvičení osob se zdravotním hendikepem - osoby na vozíčku
Literatura
  doporučená literatura
 • HOJDA, Martin. Poprvé ve fitness centru. 1. Vyd. Praha: Grada, 2007. 188 s. ISBN 9788024721521. info
 • HEYWARD, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. xiii, 425. ISBN 0736057323. URL info
 • CORBIN, Charles B. a Ruth LINDSEY. Fitness for life. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005. vii327 s. ISBN 0736046623. info
 • MUCHOVÁ, Marta a Hana JANOŠKOVÁ. Aqua fitness : aqua step aerobik : rehabilitace pomocí aqua fitness. Brno: Paido, 2004. 71 s. ISBN 807315076X. info
 • STACKEOVÁ, Daniela. Fitness : metodika cvičení ve fitness centrech. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 82 s. ISBN 8024608405. info
 • MIESSNER, Wolfgang. Posilování ve fitness. České Budějovice: Kopp, 2004. 128 s. ISBN 80-7232-214-1. info
 • HRUŠKOVÁ, Ria a Jiří HABURA. Cardio fitness. [Praha]: Victory entertainment, 2003. 1 videokaz. info
 • SHARKEY, Brian J. Fitness and health. 5th ed. Champaign: Human Kinetics, 2002. x, 436 s. ISBN 0-7360-3971-6. info
 • STRAKOŠ, Jakub, Vladimír VALOUCH a David HOLZER. Expander fitness. [Praha]: Victory entertainment, 2001. 1 videokaz. info
 • JACKSON, Allen W. Physical activity for health and fitness. Champaign: Human Kinetics, 1999. viii, 367. ISBN 0-88011-599-8. info
 • ALTER, Michael J. Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. 2. vyd. Praha: Grada, 1999. 228 s. ISBN 807169763X. info
 • Aerobic fitness and health. Edited by Roy J. Shephard. [1st ed.]. Human Kinetics Publishers, 1994. x, 358 s. ISBN 0-87322-417-5. info
 • PRENTICE, William E. a Charles A. BUCHER. Fitness for College and Life. 2. ed. St. Louis: Times Mirror/Mosby College, 1988. 346 s. ISBN 0-8016-0572-5. info
  neurčeno
 • STOPPANI, James. Velká kniha posilování : tréninkové metody a plány : 381 posilovacích cviků. Translated by Libor Soumar. Druhé, přepracované a roz. Praha: Grada Publishing, 2016. 640 stran. ISBN 9788024756431. info
 • BOMPA, Tudor O. a Carlo A. BUZZICHELLI. Periodization training for sports. Third Edition. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2015. ix, 357. ISBN 9781450469432. info
 • DELAVIER, Frédéric. Posilování : anatomický průvodce. Translated by Štěpán Timr. 2. rozšířené vydání. České Budějovice: Kopp, 2015. 192 stran. ISBN 9788072324705. info
 • ZATSIORSKY, Vladimir M. a William J. KRAEMER. Silový trénink : praxe a věda. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014. 348 s. ISBN 9788020432612. info
 • HEYWARD, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 6th ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2010. xiii, 465. ISBN 9780736086592. info
 • DELAVIER, Frédéric a Michael GUNDILL. Delavier's core training anatomy. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2010. 144 p. ISBN 9781450413992. info
 • DELAVIER, Frédéric. Strength training anatomy. 3rd ed. Paris: Human Kinetics, 2010. 192 s. ISBN 9780736092265. info
 • STRACHOVÁ, Milena, Hana BUBNÍKOVÁ a Jan CACEK. Odborné trenérské praxe specializace fitness pohledem studentů FSpS a trenérů. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 139-146, 7 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • ZATSIORSKY, Vladimir M. a William J. KRAEMER. Science and practice of strength training. 2nd ed. Champaign: Human Kinetics, 2006. 251 s. ISBN 0736056289. info
 • ALTER, Michael J. Strečink : 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. 2. vyd. Praha: Grada, 1999. 228 s. ISBN 807169763X. info
Výukové metody
Formou praktického cvičení a teoretických přednášek v prostorách posilovny
Samostudium.
Studium doporučené literatury.
Metody hodnocení
Písemný test
Metodický výstup s praktickými i teoretickými znalostmi z oblasti posilování.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/specializace-2-fitness/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/sbp2256