BSS476 Analýza otevřených zdrojů

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Rojčík, MSc, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 27. 9. 8:00–13:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Pá 26. 10. 8:00–13:40 U44, Pá 2. 11. 8:00–13:40 U44, Pá 23. 11. 8:00–13:40 U44
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 21 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/21, pouze zareg.: 0/21, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/21
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat studentům prakticky orientované dovednosti v oblasti analýzy otevřených zdrojů. Absolventi kurzu budou seznámeni se základními technikami zpravodajské analýzy, budou schopni vyhledat informace v otevřených zdrojích, aktivně aplikovat nástroje zpravodajské analýzy na relevantní bezpečnostní problémy České republiky, Evropské Unie nebo NATO, identifikovat implikace pro zákazníka a navrhnout doporučení. Studenti samostatně sepíší zpravodajský výstup a dále si dvojice studentů zvolí bezpečnostní problém a vypracují prezentaci (náležitosti výstupu a prezentace budou objasněny během první přednášky).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - rozlišovat styl psaní akademického a zpravodajského textu - umět aplikovat zásady psaní zpravodajských textů - chápat potřeby odběratelů zpravodajských textů - analyzovat a prezentovat zpravodajský problém v psané a mluvené podobě - bezpečně vyhledávat informace v otevřených zdrojích - vyhledávat informace v médiích, sociálních sítích, v metadatech webových stránek, fotografiích aj.
Osnova
 • 1) BLOK PŘEDNÁŠEK (Čt 27. 09. 8:00--13:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy): možnosti a limity zpravodajské analýzy a otevřených zdrojů; kdo a jak čte zpravodajské výstupy; kdy zpravodajská analýza selhává; jak píše zpravodajský analytik?; znaky dobrého analytického výstupu; kritické myšlení a strukturované analytické metody; rozdělení do týmů pro prezentace; 2) BLOK OSINT SEMINÁŘŮ (Pá 26. 10. 8:00--13:40 U44): zásady bezpečného vyhledávání informací, webint, deep-web a dark-web (vede Pavel Titěra); nástroje pro agregaci informací z otevřených zdrojů; nástroje pro vyhledávání na sociálních sítích; geolokační nástroje pro sociální sítě; mapy, fotografie a video v otevřených zdrojích (vede Ondřej Rojčík); 3) INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 1 (29. 10. - 1. 11.) 4) WORKSHOP (Pá 2. 11. 8:00--13:40 U44); 5) STUDENTSKÉ PREZENTACE (Pá 23. 11. 8:00--13:40 U44); 6) INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 2 (10. - 14. 12.)
Literatura
  doporučená literatura
 • PHERSON, Katherine, Randolph H. PHERSON. Critical Thinking for Strategic Intelligence. Sage. 2017. xxvii, 376.
 • Intelligence analysis : a target-centric approach. Edited by Robert M. Clark. 4th ed. Thousand Oaks: CQ Press, 2013. xxv, 403. ISBN 9781452206127. info
 • BAZZELL, Michael. Open source intelligence techniques : resources for searching and analyzing online information. Third edition. Charleston: CCI Publishing, 2014. vi, 403. ISBN 9781494275358. info
 • HEUER, Richards J. Psychology of intelligence analysis. CIA, 1999.
 • MAJOR, James S. Communicating with Intelligence: Writing and Briefing for National Security. Rowman & Littlefield, 2014.
 • RICHARDS, Julian. The art and science of intelligence analysis. Oxford: Oxford University Press, 2010. viii, 197. ISBN 9780199578450. info
 • HEUER, Richards J. a Randolph H. PHERSON. Structured analytic techniques for intelligence analysis. Edited by John McLaughlin. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2015. xxi, 361. ISBN 9781452241517. info
 • BEEBE, Sarah Miller a Randolph H. PHERSON. Cases in intelligence analysis : structured analytic techniques in action. Edited by Jack Davis. 2nd ed. Los Angeles: Sage, 2015. xlii, 353. ISBN 9781483340166. info
Výukové metody
Přednášky, praktické semináře, práce na individuální zpravodajské analýze a týmová prezentace.
Metody hodnocení
K úspěšnému zakončení předmětu je zapotřebí 100% účast na všech částech výuky. Povinností je rovněž prezentace bezpečnostního problému ve dvojicích. Výsledná známka bude založena na hodnocení dvou zpravodajských analýz v rozsahu 2x 1500-1750 slov (cca 2x 6-7 normostran).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/BSS476