EGOn5002 Europeanisation: EU impact on national, regional and local governance

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
(! EGO430 Europeanisation of Systems )&&(! EUP434 Europeanisation of Systems )&&! NOWANY ( EGO430 Europeanisation of Systems , EUP434 Europeanisation of Systems )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course focuses on the Europeanisation concept in the area of European studies. The course provides the students with understanding of Europeanisation processes in the spheres of polity, politics and polity. It shows in details the impact of European integration on governance in EU member states.
Výstupy z učení
At the end of the course the students should be able to interpret the influence of the EU policy making on national states, regional and local actors, explain the reasons of these processes and analyse the behaviour of the main domestic actors in the process of European integration.
Osnova
 • 1) Opening session – brief intro into the course 2) Introduction to governance concepts – Governance as a concept, Europeanisation and MLG, Paradiplomacy, Partnership principle, 3) Europeanisation as a concept (bottom-up and top-down, misfit, adaptation pressure, multiple veto points, mediating actors etc.) 4) Practical functioning of MLG (Regional policy case study), 5) How can we study the processes of Europeanisation? Short introduction to methodological issues 6) Europeanisation of Politics. What is the impact of EU integration on national political parties? 7) Seminar 1 – Introduction to writing of literature reviews 8) Europeanisation of Executives and Legislatives 9) Europeanisation of substate governance 10) Europeanisation of territoriality and establishment of "soft spaces" of governance 11) Seminar 2 – Presentations of literature reviews and research proposals 12) Seminar 3 – Presentations of literature reviews and research proposals
Literatura
  povinná literatura
 • HAVLÍK, Vratislav. The power of ideas : the territorial dimension of EU Cohesion Policy and its impact on EU multi-level governance. European Journal of Spatial Development. Politecnico di Torino, 2023, roč. 20, č. 2, s. 1-21. ISSN 1650-9544. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7716056. article - open access info
 • HAVLÍK, Vratislav. Europeanization as the Reterritorialization of the State : Towards Conceptual Clarification. Journal of Common Market Studies. Hoboken, NJ USA: Wiley, 2020, roč. 58, č. 5, s. 1288-1306. ISSN 0021-9886. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jcms.13031. URL info
 • HAVLÍK, Vratislav. Competing discourses of territorial development : tensions between cities and regions as a result of the new regionalism. European Planning Studies. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, roč. 26, č. 10, s. 1999-2014. ISSN 0965-4313. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09654313.2018.1504894. článek v databázi Taylor & Francis info
 • Research design in European studies : establishing causality in Europeanization. Edited by Theofanis Exadaktylos - Claudio M. Radaelli. New York: Palgrave Macmillan, 2012, xx, 273. ISBN 9780230285316. info
  doporučená literatura
 • The politics of europeanization. Edited by Kevin Featherstone - Claudio M. Radaelli. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2003, xii, 351. ISBN 0199252092. info
Výukové metody
The course consists of lectures (including class discussions) and seminars. Homework position papers (3 position papers) related to assigned readings and 1 final presentation (literature review) are part of the workload as well.
Metody hodnocení
The course is finished with a written test (5 open questions, 5x10 points). Part of the evaluation are 3 position papers (3x10 points), literature review (20 points).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EGOn5002