EGOn5003 The European dimension of local policymaking

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Wieger Bakker (přednášející), prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (zástupce)
Sebastiaan Steenman (přednášející), prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (zástupce)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8. 11. 9:00–17:00 M011, Út 9. 11. 9:00–17:00 M011, St 10. 11. 9:00–17:00 M011, Čt 11. 11. 9:00–13:00 M011
Předpoklady
(! EGO425 EU dimension of policymaking )&&! NOWANY ( EGO425 EU dimension of policymaking )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
After successfully passing the course, the student Is able to analyse and discuss the characteristics and consequences of Europeanization for policymaking on the national and the local level. Is able to demonstrate basis knowledge on the characteristics of processes of policy formation and implementation; governance and public accountability. Is able to assess the relevance of future oriented methods (e.g. forecasting, scenarios) for developing policy plans; Is able to analyse local social problems on the possibilities and limitations for developing public policies; Is able to design, to present and to defend a concrete future oriented policy plan.
Výstupy z učení
After successfully passing the course, the student Is able to analyse and discuss the characteristics and consequences of Europeanization for policymaking on the national and the local level. Is able to demonstrate basis knowledge on the characteristics of processes of policy formation and implementation; governance and public accountability. Is able to assess the relevance of future oriented methods (e.g. forecasting, scenarios) for developing policy plans; Is able to analyse local social problems on the possibilities and limitations for developing public policies; Is able to design, to present and to defend a concrete future oriented policy plan.
Osnova
  • 1. Opening and introduction to the course 2. Effective and accountable policymaking as a European imperative 3. From analysis to intervention: developing policies 4. From problem to action: starting at the local level 5. From government to governance and consequences for policy makers 6. Analysing the European dimension of social problems and local policies 7. Civic Culture, citizenship and citizen participation in the light of Europeanization 8. The EU: top down and bottom up processes in the governance of social issues 9. The influence of the EU on the national (and local) level, influencing the EU from the national (and local) level 10. Relating to the EU as a professional competency: Lessons learned 11. Student presentations and discussion 12. Closing session and Evaluation
Literatura
    povinná literatura
  • Hamedinger, A., H. Bartik and A. Wolffhardt, ‘The impact of EU Area-based Programmes on Local Governance: Towards ‘Europeanisation’?, in: Urban Studies, 45(13) 2669-2687, 2008
  • Marshall, A., ‘Europeanization at the urban level: Local actors, institutions and the dynamics of multi-level interaction, in: Jorunal of European Public Policy, 12:4 2005, p.668-686
  • Kern, K and H. Bulkeley, ‘Cities, Europeanization and Multi-level Governance: Governing Climate Change through Transnational Municipal Networks’, in: JCMS, 47/2, 2009, p. 309-332
  • Burby, R.J., ‘Making plans that matter: Citizen involvement and Government action’, in: Journal if the American Planning Association, 69/2003/1, p.33-49
Výukové metody
The working methods during this course require an active participation of the students. Apart from (introductory) lectures there will be an emphasis on debate, analysis, case solving and presentation. During the last day of the course subgroups of students present their own policy plan.
Metody hodnocení
The course will be graded on the basis of participation during the course days, the sub group presentation and on the quality of the essay.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/EGOn5003