ENSb1287 Ekonomické alternativy v teorii a praxi

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Sandra Silná (pomocník)
Garance
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ENS287 Ekonomické alternativy &&! NOW ( ENS287 Ekonomické alternativy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 6/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 6/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
a/seznámení se s literaturou usazující ekonomické alternativy - heterodoxní ekonomické iniciativy do širšího kontextu (Polanyi,Illich,Claeys,Feierabend,Douthwaite,Gibson-Graham atd.)
b/ hlubší reflexe tématu ekonomických alternativ v nejširším smyslu, t.j. včetně historických příkladů z Evropy (družstva, vzájemné pokladny a pojišťovny), a tradičních ekonomik (občiny/commons,tradiční formy redistribuce).
c/aktivní a kritické přemýšlení a diskuse nad současnými proudy v oblasti ekonomických alternativ a nad praktickými případovými studiemi, reflexe různých konceptualizací ekonomických alternativ.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student/ka schopen/schopna:
- identifikovat a popsat hlavní proudy myšlení v oblasti ekonomických alternativ
- identifikovat a analyzovat souvislosti mezi novodobými, tradičními a historickými podobami ekonomických alternativ
-vysvětlit koncepty: družstvo, sociální solidární ekonomika, komunitní ekonomiky a aplikovat jejich principy v podnikatelské praxi
-popsat strukturu a fungování konkrétních ekonomických alternativ v České republice a v zahraničí
-zdůvodnit význam veřejné podpory ekonomických alternativ z hlediska cílů environmentální udržitelnosti a sociálni spravedlnosti
-rozlišovat mezi různými stupni radikality konceptualizace ekonomických alternativ s přihlédnutím k jejich ontologických a etickým východiskům
Osnova
 • Definice a příklady ekonomických alternativ (EA)
 • Teoretické ukotvení EA
 • Zápas o commons, regulace commons a historické utopické komunity v Británii
 • Historické příklady ve střední Evropě: družstva, vzájemné pokladnice, komunitní měny a úvěrní sítě
 • Tradiční EA v zemích globálního Jihu (Mon v Nagalandu, Indie, příklady commons z Jižní Ameriky)
 • Současné EA v zemích globálního Jihu (hnutí Vikalp Sangam v Indii, Najakriši andolon v Bangladéši)
 • Družstevní principy a jejich sociální, ekonomické a environmentální implikace
 • Sociální solidární ekonomika vs. sociální podnikání - různé stupně radikality
 • Komunitní a rozmanité ekonomiky (J.K.Gibson- Graham)
 • Konkrétní příklady EA a jejich podrobnější analýza - ČR
 • Konkrétní příklady EA a jejich podrobnější analýza - Katalánsko
 • Shrnutí tématu a diskuse souvislosti EA a environmentální problematiky
 • Osnova je rámcová a bude se časem mírně měnit. Studenti obdrží každoročně přesný rozpis obsahu jednotlivých hodin.
Literatura
 • Kothari, A., K.J.Joy, in print: Alternative Futures: India Unshackled
 • Mill, J,S., 1889: Principles of political economy. Oxford World´s Classics, Oxford University Press
 • Coates, Chris, 2001: Utopia Britannica: British Utopian Experiments 1325-1945. Diggers and Dreamers Publications
 • Gibson-Graham,J.K, J. Cameron, S. Healey, 2013: Take back the economy. University of Minnesota Press
 • JOHANISOVÁ, Naďa. Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem : výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku. Vydání první. Volary: Stehlík, 2008. 125 stran. ISBN 9788086913056. info
 • FEIERABEND, Ladislav Karel. Zemědělské družstevnictví : v Československu do roku 1952. Edited by Naďa Johanisová. Vyd. 1. Volary: Stehlík, 2007. 161 s. ISBN 9788086913032. info
 • POLANYI, Karl. Velká transformace. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2006. 299 s. ISBN 8073250969. info
 • DOUTHWAITE, R. J. Short circuit : strengthening local economies for security in an unstable world. Dublin: Lilliput Press, 1996. xiv, 386. ISBN 1874675600. info
 • ILLICH, Ivan. Tools for conviviality. London: Calder and Boyars, 1973. xiii, 110. ISBN 0714509736. info
Výukové metody
Přednášky podporované projekcemi, skupinové diskuse a aktivity, průběžná četba a její reflexe v hodině
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování předmětu je nutná účast studenta na min. 70% hodin a minimální bodové ohodnocení. Bodové ohodnocení bude vycházet z hodnocení průběžných příprav na hodinu(četba). Vedle účasti a hodnocení průběžných příprav bude třetí podmínkou úspěšná účast na kolokviu - diskuse ve trojicích s vyučující. Před kolokviem budou mít studenti povinnost přečíst jednu knihu dle dodaného seznamu. Hodnocení bude pro každý rok specifikováno v sylabu.
Informace učitele
Předmět je určen primárně pro studenty bakalářského stupně environmentálních studií, kteří již absolvovali předmět Kritická ekonomie a příroda (dříve Ekologická ekonomie). Je však otevřen i ostatním studentům. Bude vyučován v případě, že se přihlásí alespoň šest lidí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/ENSb1287