logo Fakulta sociálních studií Katedra environmentálních studií
14231016 KES Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
zástupce vedoucího katedrydoc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci