ESS423 Energy in International Law

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Szabo (přednášející), Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Pá 30. 10. 9:45–13:00 M117, Pá 13. 11. 9:45–13:00 M117, Pá 27. 11. 9:45–13:00 M117
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This session examines the legal regulation of international energy activities. It provides a solid foundation in the general international law concepts and principles applicable to energy and natural resource activities, including permanent sovereignty over natural resources and sustainable development. The extent to which the key actors engaged in energy activities are subject to international regulation is also examined, including the rules of international law governing state responsibility and the exercise of state jurisdiction over energy and natural resources activities.
Osnova
  • Session Structure The Framework: Key Actors and Institutions, Sources of International Energy Law, Fundamental Legal Concepts; Providing a Stable Legal Environment: Dispute Settlement, International Regulation of Energy Trade and Investment; Transnational Energy Activities: Offshore Oil and Gas, International Pipelines, Nuclear Safety and Liability; Energy, Human Rights and the Environment: Regulating Environmental Consequences of Energy Activities, Environmental Public Assessment and Public Participation.
Literatura
  • JOHNSTON, Angus Charles a Guy BLOCK. EU energy law. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2012. xxxix, 425. ISBN 9780199665242. info
  • MASSAI, L. European climate and clean energy law and policy. Washington, DC: Earthscan, 2011. xvi, 238. ISBN 9781849712040. info
  • CAMERON, Peter D. Competition in energy markets : law and regulation in the European Union. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2007. lxiv, 708. ISBN 9780199282975. info
Výukové metody
Lectures, in-class discussions and work, homeworks.
Metody hodnocení
Assesment of students´activities (in-class work, discussion and homeworks).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2015/ESS423