EVS403 Organizované zájmy v EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVSn4002 Organizované zájmy v EU && ! NOW ( EVSn4002 Organizované zájmy v EU ) && (! MVE404 Organizované zájmy v EU )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět nezapisují studenti, kteří ho již absolvovali pod kódem MVE404.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na sledování mechanismu prosazování organizovaných zájmů v EU, převážně ve struktruře Komise a EP. Sleduje obecné metodiky a zásady eurolobby, poskytuje výčet základních aktérů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět mechanismům lobbyingu a identifikovat hlavní aktéry. Bude schopen připravit základní strategii postupu.
Osnova
 • Kurz obsahuje tato rámcová témata, podrobnosti jsou v aktuálním semestru uvedeny v interaktivní osnově kurzu. 1. Úvod do problematiky lobby
 • 2. Členění zájmových skupin
 • 3. Taktika prosazování zájmů v EU
 • 4. Kanály přístupu v EU
 • 5. Kritika a regulace
 • 6. Obchodní a zaměstnavatelské zájmy v EU
 • 7. Seminář – regulace
 • 8. Seminář – strategie lobbingu
 • 9. Obchodní a jiné zájmy v EU – prezentace
 • 10. Zájmy zaměstnanců a sektorové zájmy
 • 11. Ekologické zájmy
 • Přednášky učitele jsou doplňovány vystoupením hostů z praxe.
 • Registrace na témata je v sekci rozpisy: Témata na prezentace - případové studie, kodexy a další.
Literatura
  povinná literatura
 • LABOUTKOVÁ, Šárka a Petr VYMĚTAL. Lobbing v moderních demokraciích. Edited by Karel Müller. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 256 s. ISBN 9788024731650. info
 • Olson, M.: The logic of collective action. Harvard University Press, 1971
 • SCHENDELEN, M. P. C. M. van. Jak lobbovat v Evropské unii, aneb, Machiavelli v Bruselu. Translated by Pavel Dufek. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, 2004. 350 s. ISBN 8086598756. info
 • Texts of the European Commission and European Parliament
  doporučená literatura
 • The unseen hand : unelected EU legislators. Edited by M. P. C. M. van Schendelen - Roger Scully. Portland, OR: F. Cass, 2003. 132 p. ISBN 0203584406. info
 • EPPINK, Derk Jan. Život evropského mandarína : uvnitř komise. 1. české vyd. Praha: EU Relaunch, 2011. 363 s. ISBN 9788090507708. info
Výukové metody
Kurz je postaven na přednáškách a řízené diskuzi. Aktivní účast studentů se předpokládá v hodině kdy budou prezentovány výsledky týmové práce na zvolené téma. Studenti ve skupinách analyzují a představí formou referátu jednotlivé problémy.
Metody hodnocení
Kurz je ukončen zkouškou, která probíhá ústně. Předpokladem ke zkoušce je získání zápočtového testu. Test je psán pomocí elearningu a předpokládá odpovědi na uzavřené otázky. Podmínkou přistoupení ke zkoušce je také příprava case study konkrétní lobbistické strategie v týmu. Témata budou zveřejněna během kurzu.
Informace učitele
Sledujte interaktivní osnovu. V kurzu jsou v aktuálním semestru možné změny témat v závislosti na možnostech hostů z praxe.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.