EVS405 Analýza a metody výzkumu evropské politiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Zuzana Ringlerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 17. 2. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 24. 2. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 3. 3. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 10. 3. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 17. 3. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 24. 3. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 31. 3. 8:00–11:40 PC25, Čt 7. 4. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 14. 4. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 21. 4. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 28. 4. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 5. 5. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Čt 12. 5. 8:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! EVSn4003 Analýza a metody výzkumu && ! NOW ( EVSn4003 Analýza a metody výzkumu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují studenti od im. roku 2013/2014
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Současný výzkum ve společenských vědách si zakládá na metodologické přesvědčivosti, což se vztahuje i na oblast evropských studií. Předmět „Analýza a metody výzkumu evropské politiky“ navazuje na kurz „Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů“, který probíhal na bakalářském stupni studia. Cílem předmětu je seznámit studenty s konkrétními metodami výzkumu a připravit je na psaní odborných textů. Studenti si osvojí odbornou terminologii a porozumí logice výzkumu. Posluchači by se kromě návrhu a provedení výzkumu měli také naučit prezentovat svá zjištění.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí odbornou terminologii a porozumí logice výzkumu.
Osnova
 • I. Případová studie a komparace
 • II. Obsahová analýza
 • III. Diskursivní analýza
 • IV. Process tracing
 • V. Interview jako pramen
 • VI. Porozumění kvantitativnímu výzkumu
 • VII. Design výzkumu a prezentace
Literatura
 • HIX, Simon a Bjørn Kåre HØYLAND. The political system of the European Union. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. xiii, 400. ISBN 9780230249820. info
 • DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7367-385-7. info
 • MOSES, Jonathon Wayne a Torbjørn L. KNUTSEN. Ways of knowing : competing methodologies and methods in social and political research. New York: Palgrave Macmillan, 2007. xiv, 330. ISBN 9780230516656. info
 • FIALA, Petr a Klaus SCHUBERT. Moderní analýza politiky : uvedení do teorií a metod policy analysis. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2000. 170 s. ISBN 8085947501. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek a seminářů, kde studenti prezentují a diskutují své úkoly, přičemž se očekává, že posluchači ovládají studijní materiály na každou hodinu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání studenti plní úkoly na jednotlivé semináře a na závěr kurzu prezentují návrh výzkumu o rozsahu 10 až 15 normostran.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2022/EVS405