EVSb2010 Bezpečnostní rozměr evropské integrace

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 14:00–15:40 U32
Předpoklady
! EVS110 Bezpečnostní rozměr EI && ! NOW ( EVS110 Bezpečnostní rozměr EI )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na problematiku bezpečnostní a obranné dimenze evropské integrace od jejích počátků do současnosti. Pozornost je přitom soustředěna na vnější, nikoli vnitřní bezpečnost EU.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni porozumět vývoji bezpečnostní a obranné politiky EU, zhodnotit roli EU coby regionálního/globálního bezpečnostního aktéra a lépe chápat současné tendence ve vývoji bezpečnostní a obranné politiky EU. Studenti budou dále umět srovnat postoje vybraných členských států EU i řady vnějších aktérů k bezpečnostní a obranné politice EU, budou se lépe orientovat v ukončených i probíhajících operacích krizového managementu EU a v neposlední řadě budou schopni analyzovat problematiku vztahů mezi EU a NATO.
Osnova
 • 1) Úvod (6.10.2020)
 • 2) Evropské bezpečnostní a obranné iniciativy v průběhu studené války (13.10.2020)
 • 3) Cesta ke vzniku Evropské bezpečnostní a obranné politiky (20.10.2020)
 • 4) Od Evropské bezpečnostní strategie ke Globální strategii EU (27.10.2020)
 • 5) Vztahy EU-NATO/USA (3.11.2020)
 • 6) Konzultace I. (10.11.2020)
 • 7) Státní svátek (17.11.2020)
 • 8) Operace krizového managementu jako vlajková loď SBOP (24.11.2020)
 • 9) Postoje „velkých“ členských států EU k SBOP (1.12.2020)
 • 10) Postoje „malých“ členských států EU k SBOP (8.12.2020)
 • 11) Pohled z vnějšku: percepce bezpečnostní politiky EU (15.12.2020)
 • 12) EU jako globální bezpečnostní aktér? (5.1.2021)
 • 13) Konzultace II. (12.1.2021)
Literatura
 • HOWORTH, Jolyon. Security and defence policy in the European Union. 2nd ed. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014, xix, 299. ISBN 9780230362352. info
 • KOUTRAKOS, Panos. The EU common security and defence policy. 1st ed. pub. Oxford: Oxford University Press, 2013, l, 318. ISBN 9780199692729. info
 • The European Union as a global conflict manager. Edited by Richard G. Whitman - Stefan Wolff. Abingdon, Oxon: Routledge, 2012, xviii, 253. ISBN 9780415528726. info
 • GIEGERICH, Bastian. European security and strategic culture : national responses to the EU's security and defence policy. 1st ed. Baden-Baden: Nomos, 2006, 244 p. ISBN 9783832923716. info
 • Defending Europe : the EU, NATO and the quest for european autonomy. Edited by Jolyon Howorth - John T. S. Keeler. 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2003, xii, 247. ISBN 1403966907. info
 • AYBET, Gülnur. The dynamics of European security cooperation, 1945-91. New York, N.Y.: St. Martin's Press, 1997, xiv, 232. ISBN 033369323X. info
 • European defence co-operation : America, Britain, and NATO. Edited by Michael Clarke - Rod Hague. Manchester: Manchester University Press in association with the Fulbright Commission, London, 1990, xiv, 177. ISBN 0719032296. info
Výukové metody
Základem kurzu jsou přednášky, nicméně velký prostor je věnován společným diskusím a vlastní práci studentů. Důležitou roli hraje četba, jež slouží k nezbytnému rozšíření a prohloubení základních znalostí, které studenti získají na přednáškách. Protože četba bude často základem diskusí a skupinových úkolů v hodinách, doporučuji jí věnovat plnohodnotnou pozornost před každým setkáním. Vypracování případových studií má za cíl zlepšit schopnost analytického uvažování studentů, umění týmové práce a schopnost samostatně si dohledat kvalitní zdroje. Referáty slouží ke zdokonalení prezentačních schopností studentů a dovednosti shrnout v omezeném čase to podstatné z dané problematiky. Součástí našich setkání budou i pravidelné diskuse o aktuálních událostech na poli bezpečnostní politiky EU.
Metody hodnocení
Studenti budou hodnoceni na základě vypracování případové studie, prezentování jejích výsledků v podobě referátu, aktivní účasti v hodině, prokazování přehledu o aktuálním dění na poli bezpečnostní politiky EU a závěrečného písemného testu.
Celkem je možné získat 100 bodů:
- vypracování případové studie: max. 30 bodů
- prezentace případové studie: max. 10 bodů
- přehled o současném dění: max. 10 bodů (za každý přehled 1 bod)
- závěrečný test: max. 50 bodů (minimální počet bodů potřebných k úspěšnému napsání testu je 30)
A = 100 - 95 b.
B = 94 - 88 b.
C = 87 - 78 b.
D = 77 - 69 b.
E = 68 - 60 b.
F = méně než 60 b.
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz je vyučován online na platformě MS Teams.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/EVSb2010