EVSb2059 Strukturální fondy EU - průřezová témata

Fakulta sociálních studií
jaro 2025

Předmět se v období jaro 2025 nevypisuje.

Rozsah
2/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Vít Dočkal, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS159 Strukturální fondy EU && ! NOW ( EVS159 Strukturální fondy EU )
Veškeré informace k organizaci kurzu budou k dispozici ve studijních materiálech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 44 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/44, pouze zareg.: 0/44
Mateřské obory/plány
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je vyučován na bakalářském stupni. Studenti si během kurzu rozvinou znalosti strukturální politiky EU a schopnost analyzovat finanční příležitosti ve věřejném a soukromém sektoru v České republice v období 2007-2013. Po absolvování kurzu budou studenti schopni připravit projektovou žádost v konkrétním operačním programu. Kromě toho budou schopni aplikovat základní pravidla projektového cyklu a projektového řízení a další praktické vědomosti týkající se finančních příležitostí fondů EU.
Výstupy z učení
Studenti porozumí hlavním principům kohezní politiky EU
Studenti budou schopni identifikovat relevantní dotační tituly
Studenti budou schopni zorientovat se v projektové žádosti
Osnova
  • 2. 3. 2017 Vít Dočkal Úvodní hodina; Rámec regionální politiky EU, finanční perspektivy. Jak se orientovat v dotačních možnostech – finanční období 2014-2020 a operační programy? Zadání 1. úkolu – Prezentace projektů financovaných ze SF EU 16. 3. 2017 Vít Dočkal Struktura operačních programů, jak je číst? Co je to výzva pro předkládání projektů, jak se v ní orientovat? Obecné povinnosti žadatelů a příjemců. Indikátory, horizontální témata, rizika. Informační systém MS2014+. Cvičná příprava částí projektové žádosti. Zadání 2. úkolu – Popis projektu u konkrétní výzvy v systému ISKP 30. 3. 2017 Ondřej Dostal – ČEZ a.s. Problematika veřejné podpory  příklady z praxe. Notifikace u Evropské komise, role Stálého zastoupení ČR při EU. 13. 4. 2017 Petra Mikešová, České vysoké učení technické v Praze Rozpočet projektu, finanční a ekonomická analýza, finanční řízení.   27. 4. 2017 Rostislav Mazal, Ministerstvo pro místní rozvoj Bilance finanční perspektivy 2007 – 2013, průběh nového období 2014-2020. Role MMR jako koordinačního orgánu. Ukázka příkladů z praxe.    11. 5. 2017 Michal Čermák, České vysoké učení technické v Praze Veřejné zakázky včetně praktického workshopu (mikropřípady)
Literatura
  • ŽÍTEK, Vladimír a Viktorie KLÍMOVÁ. Assessment of Public Programmes Co-Finenced from Structural Funds of EU for Support of Innovative Enterprise. In 4th International Conference for Young Researchers of Economics. Gödöllő: Szent István University, 2006, s. 331-338. ISBN 963-9483-67-2. info
  • BOLLEN, Frank. Managing EU structural funds :effective capacity for implementation as a prerequisite. Maastricht: European institute of public administration, 2001, vii, 44 s. ISBN 90-6779-156-3. info
  • BOLLEN, Frank, Ines HARTWIG a Phedon NICOLAIDES. EU structural funds beyond Agenda 2000: reform and implications for current and future member states. Maastricht: European institute of public administration, 2000, xvi, 231 s. ISBN 90-6779-142-3. info
  • EVANS, Andrew. The E. U. structural funds. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 1999, xxxix, 348. ISBN 0198268289. info
  • The coherence of EU regional policy : contrasting perspectives on the structural funds. Edited by John Bachtler - Ivan Turok. 1st pub. London: Jessica Kingsley Publishers, 1997, 405 s. ISBN 0117023574. info
Výukové metody
Kurz probíhá formou blokové výuky 1 x za 14 dnů. Důraz je kladen na diskuse ve výuce a na týmovou práci. V rámci své aktivní účasti mohou studenti vznášet vyjasňující otázky či problémy k prodiskutování.
Metody hodnocení
Hodnocení práce studentů během kurzu je složeno ze dvou částí:
1. Aktivní účast a týmová práce
2. Zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2025/EVSb2059