EVSb2073 Příprava na zaměstnání ve strukturách EU

Fakulta sociálních studií
jaro 2025

Předmět se v období jaro 2025 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Sedlatá (přednášející), doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS173 Příprava na zaměstnání v EU && ! NOW ( EVS173 Příprava na zaměstnání v EU )
Základním předpokladem pro navštěvování kurzu je aktivní znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 (např. FCE). Výuka sice probíhá v českém jazyce, nicméně část písemných a ústních simulací pobíhá výhradně v anglickém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen orientace v možnostech zaměstnání v institucích EU.
Student bude schopen zpracovat EPSO test a bude znát mechanismus výběrových řízení.
Cílem úvodní části kurzu (lekce 1 - 5) je sebereflexe potenciálních zájemců o práci v EU zejména s ohledem na jejich vlastní motivaci pro zaměstnání v evropských strukturách.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat hlavní instituce vhodné pro zaměstnání ve strukturách EU
Student dokáže vyplnit EPSO test
Student dokáže identifikovat hlavní výhody a nevýhody práce pro instituce EU
Student dokáže kriticky evaluaovat vlastní schopnosti a dovednosti z pohledu uplatnění ve strukturách EU
Osnova
 • 1. Správná motivace a realistická očekávání jako základ uplatnění ve strukturách EU. Sociální dimenze zaměstnání v zahraničí.
 • 2. Stáže v evropských institucích a agenturách: kritéria selekce, možnosti umístění, struktura výběrových řízení.
 • 3. Typy zaměstnání ve strukturách EU: charakter zaměstnaneckých poměrů, pracovní náplň, kritéria selekce, uplatnění.
 • 4. Pracovní a sociální podmínky zaměstnání v EU: mzdy, benefity, závazky.
 • 5. Konzultace se zaměstnanci evropských institucí a absolventy testů EPSO: best practises.
 • 6. Vstupní brána do evropských institucí: EPSO testy.
 • 7. EPSO: self-assesment a následné vyplnění přihlášky.
 • 8. EPSO 1. fáze: verbální a numerické uvažování, metodologie, best practises.
 • 9. EPSO 1. fáze: abstraktní uvažování a vyhodnocování situací, metodologie, best practises.
 • 10. EPSO 1. fáze: specifická výběrová řízení.
 • 11. Simulace první fáze výběrového řízení EPSO I.
 • 12. Simulace první fáze výběrového řízení EPSO II.
 • 13. EPSO: 2. fáze výběrového řízení, testovací centrum, písemná část.
 • 14. Simulace 2. fáze výběrového řízení: ústní prezentace, strukturovaný rozhovor, skupinové cvičení.
Literatura
 • http://europa.eu/epso/index_en.htm
 • FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 803 s. ISBN 9788073252236. info
Výukové metody
Kurz kombinuje přednášky, semináře a praktická cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn splněním tří podmínek:
1. docházka (80%)
2. odevzdání všech částí písemných testů EPSO, které budou účastníci kurzu vypracovávat v průběhu lekcí 11 a 12
3. vypracování eseje za předem stanovench simulačních podmínek

Lekce 11 - 14 jsou povinné a nelze se z nich omluvit.
Lekce 6 - 10 jsou zcela zásadní pro účast na simulacích.
Lekce 1 - 5 jsou esenciální z hlediska pochopení systému zaměstnávání v evropských strukturách a zejména z hlediska úspěchu v reálných podmínkách účasti v ústní fází výběrového řízení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2025/EVSb2073