EVSb2088 Vnější vztahy Evropské unie

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (přednášející), PhDr. Petr Suchý, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS188 Vnější vztahy Evropské unie && ! NOW ( EVS188 Vnější vztahy Evropské unie )
Kurz je určen pro studenty bakalářského studia oborů EVS a MVZ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 57/30
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předkládaného kurzu je seznámit studenty s rolí, kterou Unie ve světě hraje. Po historickém a institucionálním úvodu se kurz soustředí na vztahy s hlavními aktéry mezinárodního prostředí, jako jsou Spojené státy, Rusko či Čína a posléze na jednotlivé světové regiony (Latinská Amerika, Asie, Afrika). V druhé části kurzu je pak představena role EU v jednotlivých specifických oblastech – příspěvek Unie k bezpečnosti ve světě, environmentální snahy EU na globální úrovni, role EU ve světových ekonomických otázkách či působení Unie v oblasti rozvoje. Po absolvování kurzu by student měl být schopen chápat roli, kterou EU ve světě hraje a také porozumět limitům a nedostatkům zahraniční politiky EU.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat hlavní aktéry zahraniční politiky EU
Student dokáže vysvětlit hlavní výzvy zahraniční politiky EU
Student dokáže identifikovat hlavní slabiny a možnosti zahraniční politiky EU Student dokáže vysvětlit komponenty zahraniční politiky EU
Osnova
  • 1. Vznik a vývoj zahraniční politiky EU (Evropská politická spolupráce, Maastrichtský chrám) 2. Podoba zahraniční politiky EU po Lisabonské smlouvě (stávající institucionální struktura a fungování) 3. Základní východiska pro jednání EU v mezinárodním prostředí (povaha zahraniční politiky, role členských států, silné stránky a nedostatky) 4. Vztahy EU se zeměmi v blízkém sousedství (Evropská politika sousedství, Východní partnerství, Unie pro Středomoří) 5. Vztahy EU s USA (politická a bezpečnostní rovina, TTIP) 6. Vztahy EU a BRICS (specifické vztahy EU a Ruska, koherence BRIC, vztahy s jednotlivými dalšími státy) 7. Vztahy EU s rozvojovými zeměmi ve světě (Asie, Latinská Amerika, Afrika) 8. Rozvojová politika EU (základní východiska, fungování, cíle, efektivita) 9. Společná bezpečnostní politika (NATO, role EU ve světové bezpečnosti) 10. Role EU v otázkách demokracie a mezinárodního práva (EU a demokracie ve světě, lidská práva, přístup k multilateralismu) 11. Politika životního prostředí ve vnějších vztazích EU (EU jako lídr v environmentálních otázkách, Kjótský protokol) 12. Evropská unie jako aktér v rámci multilaterálních ekonomických vztahů (WTO, G-20, obchodní spory)
Literatura
  • SMITH, Karen Elizabeth. European Union foreign policy in a changing world. 3rd ed., fully rev. and expa. Malden: Polity Press, 2014, xiii, 292. ISBN 9780745664705. info
  • FRASER, Cameron. An Introduction to European Foreign Policy. Abingdon: Routledge, 2012, 320 s. 2. ISBN 978-0-415-59923-8. info
  • International relations and the European Union. Edited by Christopher Hill - Michael Smith. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2011, xxiv, 557. ISBN 9780199544806. info
  • CARBONE, Maurizio. The European Union and International Development: Politics of Foreign Aid. New York: Routledge, 2011, 192 s. ISBN 978-0-415-66396-0. info
Výukové metody
Výuka bude formou přednášek. Studenti budou v rámci kurzu zpracovávat seminární práci na vybrané téma související s vnějšími vztahy EU.
Metody hodnocení
Výstupem bude písemný test a seminární práce. Oba dva výstupy budou podléhat bodovému hodnocení a souhrnný bodový zisk z nich určí výslednou známku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EVSb2088