EVSb2093 EU v praxi: česká města a regiony jako aktéři

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Vratislav Havlík, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS193 EU v praxi && ! NOW ( EVS193 EU v praxi )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 11/30
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prezentovat česká města a regiony jako aktéry evropské politiky a zprostředkovat tak studentům velmi plastický pohled na víceúrovňové vládnutí EU. První část obsahuje několik přednášek zaměřených na klíčové principy evropeizace regionální a lokální úrovně, přičemž hlavním přínosem bude následující část kurzu, ve které budou přednášet odborníci z praxe (zástupci měst, krajů, Ministerstva pro místní rozvoj, zastoupení kraje v Bruselu apod.). Všechny přednášky vycházejí z jednotného cíle, a sice představit studentům možnosti substátních aktérů v evropské politice. Konkrétně se studenti dozví, jaké mají města a regiony možnosti, jak konkrétně mohou formulovat své zájmy a jakými cestami je mohou komunikovat a prosazovat, jaká je realita ve srovnání s jejich možnostmi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen interpretovat vliv EU na české substátní aktéry, bude schopen vysvětlit jejich vzájemné vztahy a analyzovat jejich chování v rámci evropského vládnutí.
Osnova
 • 1)18.9. Úvod – seznámení s kurzem
 • 2)25.9. Víceúrovňové vládnutí EU a substátní aktéři: vymezení klíčových pojmů
 • 3)2.10. Role substátních aktérů v evropském vládnutí
 • 4)9.10. Město Brno a jeho evropská agenda (Jakub Rybář, magistrát města Brna)
 • 5)16.10. Různé podoby aktivit českých měst v evropském vládnutí
 • 6)23.10. Seminář: Jak dělat rozhovor a psát policy paper
 • 7)30.10. Aktivity kanceláře JMK v Bruselu (Eliška Buzková)
 • 8)6.11. Moravskoslezský kraj a evropská agenda (Pavla Bazgierová)
 • 9)13.11. Přednáška experta (MMR)
 • 10)20.11. Jihomoravský kraj a jeho evropská agenda (Ivo Minařík)
 • 11)27.11. Čtecí týden
 • 12)4.12. Seminář I– cílem je zmapovat ve skupinách aktivity vybrané vesnice/města týkající se EU
 • 13)11.12. Seminář II – cílem je zmapovat ve skupinách aktivity vybrané vesnice/města týkající se EU
Literatura
  povinná literatura
 • HAVLÍK, Vratislav. Competing discourses of territorial development : tensions between cities and regions as a result of the new regionalism. European Planning Studies. Abingdon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018, roč. 26, č. 10, s. 1999-2014. ISSN 0965-4313. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09654313.2018.1504894. článek v databázi Taylor & Francis info
 • HAVLÍK, Vratislav a Petra KUCHYŇKOVÁ. Cities and Regions in Competition? Negotiations for the 2014-2020 Programming Period in the Czech Republic. Transylvanian Review of Administrative Sciences. Cluj-Napoca: Babes-Bolyai University, 2017, roč. 2017, 50E, s. 90-109. ISSN 1842-2845. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.24193/tras.2017.0006. info
 • HAVLÍK, Vratislav. Města jako partner v procesu vládnutí. Případ českých a německých měst. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 167 s. Monografie. ISBN 978-80-210-6544-4. info
  doporučená literatura
 • HAVLÍK, Vratislav. Europeanization as the Reterritorialization of the State : Towards Conceptual Clarification. Journal of Common Market Studies. Hoboken, NJ USA: Wiley, 2020, roč. 58, č. 5, s. 1288-1306. ISSN 0021-9886. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jcms.13031. URL info
Výukové metody
Předmět se skládá z několika přednášek (jejichž součástí je diskuse) a seminářů s experty z českých měst, regionů, ministerstev, zastoupení krajů v Bruselu apod.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška, písemná a ústní prezentace evropské strategie konkrétního města, průběžný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EVSb2093