EVSb2900 Stáž

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Počet kreditů bude určen vyučujícím. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Anežka Konvalinová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! NOW ( EVS163 Stáž )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět slouží k uznávání ECTS za pracovní stáže absolvované prostřednictvím katedry i stáže zařízené z vlastní iniciativy. Úspěšným absolvováním stáže si studenti vylepší své schopnosti uplatňovat znalosti v praxi, adaptovat se na nové prostředí, pracovat individuálně i v týmu a organizovat své pracovní úkoly i čas.
Výstupy z učení
Výstupem z učení je praktická zkušenost s chodem relevantní organizace.
Osnova
  • Nelze specifikovat klasickým způsobem, záleží na dohodě s institucí, kde stáž probíhá.
Výukové metody
Výuka probíhá blokově.
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen po předložení potvrzení o absolvování stáže, které musí nezbytně obsahovat tyto údaje: délka stáže, náplň práce a počet odpracovaných hodin. Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět bude ukončen po předložení potvrzení o absolvování stáže přednášejícímu kurzu, které musí nezbytně obsahovat tyto údaje: délka stáže, náplň práce a počet odpracovaných hodin. Všechny dotazy a dokumenty posílejte Mgr. Anežce Konvalinové!!
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je určen pouze pro domácí praxe/odborné stáže, při zahraničních odborných stážích si studenti zapisují předmět s kódem FSS190.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/EVSb2900