FSSd0900 Zahraniční výzkumný pobyt

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Počet kreditů bude určen vyučujícím. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Hana Hoblová (pomocník)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hábová
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 90 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům doktorského studia k uznání kreditů získaných v zahraničí během řádně nahlášené jednosemestrální studijní stáže – tj. v délce 3 měsíců a více. Hlavními cíli jsou: získání zkušeností na zahraničních vysokých školách a institucích; seznámení se systémem výuky uplatňovaným v jiných zemích; navázání odborných kontaktů s perspektivou možné spolupráce v budoucnu; prohloubení vědomostí souvisejících s přípravou disertační práce, případně zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu; prohloubení odborných a jazykových schopností. Podmínky pro splnění stanovuje oborová rada příslušného studijního programu.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním předmětu student získá zkušenosti na zahraničních vysokých školách a institucích; seznámí se se systémem výuky uplatňovaným v jiných zemích; naváže odborné kontakty s perspektivou možné spolupráce v budoucnu; prohloubí vědomosti souvisejícíh s přípravou disertační práce, případně zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu; prohloubí své odborné a jazykové schopnosti.
Osnova
  • Studující neregistrují předmět na začátku semestru, v němž stáž absolvují. Po návratu ze zahraničního studijního pobytu podá studující v IS žádost o uznání předmětu absolvovaného v zahraničí. Kontaktní osoba a administrátorka je Ing. Dagmar Hábová. O uznání předmětu a o výši přidělených kreditů rozhoduje školitel. Postupujte podle těchto instrukcí: http://www.fss.muni.cz/students/abroad/credits_recognition. Pokud chtějí studenti uznat v rámci zahraniční stáže jednotlivé absolvované předměty, neregistrují si předmět FSS900, ani žádný jiný, ale postupují podle těchto instrukcí: http://www.fss.muni.cz/students/abroad/credits_recognition
Literatura
  • Stacie Nevadomski Berdan: A Student Guide to Study Abroad,Institute of International Education (August 23, 2013)
  • Erasmus a spol. , DVD, Francie / Španělsko, 2002, 122 min
Výukové metody
Výukové metody závisejí na typu mobilitního programu a rovněž na nabídce hostující instituce a jejich výčet zahrnuje přednášky, teoretickou přípravu, semináře, individuální přípravu pod odborným vedením, práci na disertačním projektu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, počet kreditů je odvislý od počtu kreditů získaných během studia v zahraničí a uznaných školitelem. V případě, že hostitelská zahraniční univerzita nepoužívá ECTS, jsou kredity přiřazeny rozhodnutím školitele na základě předložených dokumentů. V obou případech je nutná konzultace se školitelem před výjezdem do zahraničí, standardně jsou zahraniční předměty předjednány studijní smlouvou (Learning Agreement).
Informace učitele
Na daný semestr si studenti nepřerušují studium. Je třeba si ale pobyt zaevidovat v ISu, v evidenci stáží, studijních a pracovních pobytů https://is.muni.cz/auth/studium/studijni_pobyt_studijni a nahrát Learning Agreement: do vaší studijní evidence bude potom zadán stav 51, tj. krátkodobý pobyt v zahraničí.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předmět bude ukončen po předložení výpisu z předmětů z hostitelské univerzity
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: předmět je vyučován v zahraničí.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/FSSd0900