FSSd0990 Zahraniční pracovní pobyt

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. Počet kreditů bude určen vyučujícím (1 - 30 ECTS kreditů). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Libor Musil, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
Hana Hoblová (pomocník)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Hábová
Dodavatelské pracoviště: Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 90 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům doktorského studia k uznání kreditů získaných v zahraničí během řádně nahlášené pracovní stáže v délce minimálně 90 dnů. Hlavními cíly předmětu jsou: získání praktických dovedností souvisejících se studovaným oborem, prohloubení odborných znalostí, získání zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu, zlepšení jazykových dovedností.Podmínky pro splnění stanovuje oborová rada příslušného studijního programu.
Výstupy z učení
Úspěšným absolvováním předmětu student získá zkušenosti na zahraničních pracovištích; naváže odborné kontakty s perspektivou možné spolupráce v budoucnu; prohloubí vědomosti související s přípravou disertační práce, případně zkušenosti s výzkumem v mezinárodním týmu; prohloubí své odborné a jazykové schopnosti.
Osnova
  • Studující neregistrují předmět na začátku semestru, v němž stáž absolvují. Po návratu ze zahraničního studijního pobytu podá studující v IS žádost o uznání předmětu absolvovaného v zahraničí. Kontaktní osoba a administrátorka je Ing. Dagmar Hábová. O uznání předmětu a o výši přidělených kreditů rozhoduje školitel. Postupujte podle těchto instrukcí: http://www.fss.muni.cz/students/abroad/credits_recognition.
Literatura
  • Rocking Internship Abroad: 12 Tested And Proven Ways To Have A fun And Productive Internship by Mercy Kabue and Resa Gooding
Výukové metody
Praktická příprava.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, počet kreditů je odvislý od počtu hodin strávených na pracovišti v zahraničí. Kredity jsou přiřazeny rozhodnutím školitele na základě předložených dokumentů.
Informace učitele
Na daný semestr si studenti nepřerušují studium. Je třeba si ale pobyt zaevidovat v ISu, v evidenci stáží, studijních a pracovních pobytů https://is.muni.cz/auth/studium/studijni_pobyt_studijni a nahrát Training Agreement: do vaší studijní evidence bude potom zadán stav 51, tj. krátkodobý pobyt v zahraničí.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předmět bude ukončen po předložení potvrzení o praxi a zprávy z praxe
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: předmět je vyučován v zahraničí.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/FSSd0990