EN

FSS:GEN101 Sociologické teorie genderu - Informace o předmětu

GEN101 Sociologické teorie genderu

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Kristína Čajkovičová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 22. 2. 17:00–20:15 U35, Čt 1. 3. 17:00–20:15 U35, Čt 22. 3. 17:00–20:15 U35, Čt 5. 4. 17:00–20:15 U35, Čt 19. 4. 17:00–20:15 U35, Čt 3. 5. 17:00–20:15 U35, Čt 17. 5. 17:00–20:15 U35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: kurz je povinný pro studující oboru genderová studia, kteří budou mít při zápisu do kurzu přednost
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studující:
- znát základní, sociologicky relevantní teorie genderu;
- analyticky pracovat s konceptem genderu;
- interpretovat sociální jevy z genderové perspektivy;
- aplikovat teoretické znalosti na příklady ze sociální reality

Gender je jedním z hlavních kritérií, na jejichž základě je ve společnosti přidělován status a ustavována identita. Nejde však zdaleka jen o individuální sociální aktéry a aktérky. Genderová strukturovanost je charakteristickým rysem symbolického uspořádání společnosti, sociálních institucí a interakcí. Přednášky nabídnou studujícím možnost pokročit od dosud převládajícího stereotypního binárního a/nebo esencialistického chápání genderu směrem k analyticky produktivnímu uchopení této kategorie. Poskytnou přehled základních sociologických teorií a konceptualizací genderu, které tyto teorie nabízejí.
Osnova
 • 1. týden Uvedení do problematiky
 • I. Relevance sociologické teorie pro výzkum genderu
 • 2. týden Sociální struktury a gender
 • 3. týden „Otcové-zakladatelé“ sociologie a gender
 • II. Základní sociologické přístupy k genderu
 • 4. týden Strukturalistické přístupy
 • 5. týden Interpretativní přístupy
 • 6. týden Psychoanalytické přístupy
 • 7. týden čtecí týden
 • 8. týden Marxistické přístupy
 • III. De/konstrukce binárního pojetí genderu a sexuality
 • 9. týden Biologické pojetí pohlavní diference a jeho kritika
 • 10. týden
 • 11. týden
 • 12. týden Dekonstrukce normativní heterosexuality
 • 13. týden Závěrečné shrnutí
Literatura
 • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 495 s. ISBN 8073670933. info
 • BUTLER, Judith. Feminizmus a podrývanie identity. 1. vyd. Bratislava: Aspekt, 2003. 222 s. ISBN 80-85549-41-7. info
 • Panství člověka a touha ženy :feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. Edited by Pavel Barša. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 323 s. ISBN 80-86429-06-7. info
 • BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 145 s. ISBN 8071847755. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška, 2 hodiny týdně Závěrečný písemný test sestávající z otevřených otázek jak z přednášek, tak z četby (maximum 100 bodů). K úspěšnému absolvování kurzu je nutno získat minimálně 60 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studující genderových studií mají povinnost ukončit předmět zkouškou. Studující jiných oborů si mohou zvolit ukončení zápočtem.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2018/GEN101