HEN445 Sociální ekologická ekonomie

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Sovová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Martin Černý (přednášející)
Christian Kimmich, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Thomas Smith, Bsc. (Hons), MA, PhD. (přednášející)
Mgr. Patrik Gažo (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 U32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je určen především studentům se zájmem o současnou alternativní ekonomickou scénu, zejména o její ekologickou, resp. sociálně-ekologickou větev. Předchozí ekonomické znalosti nejsou nutné, i když absolutorium HEN 444 Ekonomie a životní prostředí I je vítáno. Frontální výuka bude vyvážena strukturovanými diskusemi a dalšími aktivitami studentů, teorie bude vyvážena praktickými aplikacemi. Během kursu student: rozvine své porozumění konkrétním alternativám středoproudého ekonomického myšlení, včetně vhledů do ekologické ekonomie; posílí svou schopnost diskuse na kontroverzní témata; zorientuje se v ekonomických výzkumných tématech Katedry environmentálních studií; získá zkušenosti s kooperativní výukou; posílí svou schopnost porozumět odborným anglickým textům; uplatní svou tvořivost při závěrečné práci.
Osnova
 • Vzájemné seznámení a seznámení s kursem
 • Etické alternativy utilitarismu, implikace pro praxi (plus host: Christian Kimmich)
 • Alternativní paradigmata: nerůst, buen vivir, ekologický swaraj (plus host: Christian Kerschner)
 • Ekonomická demokracie: historie a význam,aplikace v praxi (plus diskusní hra)
 • Nepeněžní ekonomika, sdílení a ekonomika daru (plus diskusní hra, host: Lucie Sovová)
 • Ekologická vs. environmentální ekonomie: zápas mezi paradigmaty (plus nemainstreamové metody hodnocení)
 • Ekonomie, příroda a fyzika: biofyzikální ekonomie (hodinu vede Eva Fraňková)
 • K čemu jsou dobré matematické modely v (ekologické)ekonomii?(hodinu vede Martin Černý)
 • Měření sociálního metabolismu(hodinu vede Eva Fraňková, která představí i vlastní výzkum v této sféře)
 • Ekonomická lokalizace: koncept, souvislosti, implikace(hodinu vede Eva Fraňková)
 • Společná reflexe kursu
 • Program včetně pozvaných hostů je přibližný a může se měnit!
Literatura
  doporučená literatura
 • SPASH, Clive. The shallow or the deep ecological economics movement? Ecological Economics 93 (2013) 351-362
 • SCHNEIDER, Francois, KALLIS, Giorgos, MARTINEZ-ALIER, Joan. Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Journal of Cleaner Production 18 (2010) 511 - 518
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-7116-2. info
 • SHUMAN, Michael. Going local : creating self-reliant communities in a global age. New York: Routledge, 2000. xiv, 318. ISBN 0415927684. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou týdenních přednášek více vyučujících, koordinátorkou kursu a hlavní vyučující je Naďa Johanisová.Přednášky jsou kombinovány s interaktivními výukovými metodami (např.diskuse ve skupinách, brainstorming apod.),vstupy hostů a diskusemi nad literaturou, kterou studenti zpracovávají během kursu.
Metody hodnocení
Hodnocení kursu bere v potaz aktivní účast studentů během kursu, kvantitu a kvalitu práce s texty v průběhu semestru, a závěrečnou práci(esej nebo sokratovský dialog). Podrobný popis požadavků k hodnocení je součástí sylabu, který je ve studijních materiálech předmětu.
Informace učitele
Kurs bude vyučován, pokud se přihlásí alespoň 8 studentů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.