HMV422 Mezinárodní obchodní režim

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Petr Svatoň (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 P52
Předpoklady
! MVZ452 Multilaterální systém MO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 42 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/42, pouze zareg.: 0/42
Jiné omezení: Nezapisují studenti, kteří již totožný předmět absolvovali pod kódem MVZ452.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz se zaměřuje na fenomén mezinárodního obchodu a jeho současný liberální mezinárodní režim. V první části je diskutována idea volného obchodu v historické perspektivě. Rozebrány budou také ekonomické i politické argumenty pro jednotlivé formy zahraniční obchodní politiky zemí. Popsán bude ideový a historický kontext vzniku liberálního mezinárodního obchodního režimu. Pozornost bude zaměřena na problematiku Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT), Světové obchodní organizace (WTO) a na vybrané regionální ekonomické organizace (integrace). Po absolvování kurzu dokáží studenti analyzovat okolnosti vzniku, úkoly, logiku fungování a aktuální problémy těchto organizací. Zejména budou schopni vysvětlit ekonomické jevy a trendy, jejichž sledování a ovlivňování je cílem těchto organizací. Budou schopni kriticky zhodnotit aktuální politiku jednotlivých státních a integračních celků v obchodní oblasti, posoudit míru dosahování deklarovaných cílů a navrhnout alternativy. V současné době probíhá významná debata o v rámci rozvojového kola z Dohá a vede se diskuze o další budoucnosti WTO. Česká republika je členem zmíněných institucí a odborníci na danou oblast mají význam i v rámci vyjednávání a přípravy společné pozice či mandátu pro Evropskou komisi v rámci Evropské unie.
Osnova
 • 1) Rané koncepce mezinárodního obchodu a merkantilismus
 • 2) Idea svobodného obchodu
 • 3) Adam Smith a klasická ekonomie
 • 4) Protekcionismus I.: Obchodní relace, Infant Industry argument, úspory z rozsahu
 • 5) Protekcionismus II.: dopad na mzdy, distributivní konsekvence, strategický obchod
 • 6) Světový obchodní systém GATT/WTO – vznik a vývoj
 • 7) Systém řešení sporů
 • 8) Obchod s průmyslovým zbožím (GATT 1994
 • ) 9) Obchod se službami (GATS)
 • 10) Obchodní aspekty práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS)
 • 11) Regionální preferenční ujednání, regionální integrace
 • 12) Rozvojové země v multilaterálním obchodním systému
Literatura
  povinná literatura
 • HOEKMAN, Bernard M. a Michel M. KOSTECKI. The political economy of the world trading system : the WTO and beyond. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xxi, 547. ISBN 0198294344. info
 • Against the tide : an intellectual history of free trade. Edited by Douglas A. Irwin. 1. ed. Princeton: Princeton University Press, 1998. viii, 265. ISBN 0691058962. info
Výukové metody
Výuka probíhá především formou přednášek. Studenti jsou jejich rámci seznámeni se základními teoretickými koncepty, které jsou doplněny adekvátními příklady, jejichž smyslem je motivace studentů vlastním úvahám o praktické aplikaci probíraných konceptů. Cílem eseje je zlepšit schopnost samostatného uvažování studentů nad nejdúležitějšími problematickými body správy mezinárodních obchodních vztahů pomocí mezinárodních organizací.
Metody hodnocení
Požadavkem pro úspěšné absolvování kurzu bude absolvování závěrečného písemného testu a odevzdání seminární práce omezeného rozsahu, která bude mít povahu kritické reflexe některého z diskutovaných problémů.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/HMV422