IRE224 Electoral Observation Missions in the Contemporary World: A Tool of Democratization?

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Olga Blaťáková (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché pondělí 10:00–11:40 P22, každé liché pondělí 12:00–13:40 P22
Předpoklady
This course focuses upon the phenomenon of international electoral observation missions which in the last thrity years evolved in a powerful system of monitoring and policy recommendations, and are often perceived as a tool to point out to non-democratic features of many contemporary political regimes. To grasp the phenomenon in its complexity, the course aspires to approach it both from historical and theoretical, and also from practical perspective. After setting up appropriate framework dealing up with the evolution, problems, and practices of democracy and democratization, the course will present a thorough analysis of the electoral observation mechanisms and actors. This knowledge will then, in the last part of the course, provide the basis for practical exercises in which the students will try to test their ability to analyze selected cases of elections, and will participate in simulations of real electoral observation missions.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
This course aspires to make the students familiar with the mechanisms and actors of the electoral observation missions, and to teach them to understand and analyze the theory and practices of the system of the international electoral observation.
Výstupy z učení
After passing the course, the students will be able to understand the role of the elections in the contemporary world in general, and the specific procedures of the electoral observation missions in particular. They will learn how these missions are organized and conducted, and will become familiar with their successes and failures. Overall, the course would prepare them to successfully launch their careers in the sphere of electoral observation missions.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/IRE224