MEB426 Zachycování a ukládání uhlíku jako řešení klimatické změny? Úvod do problematiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2015
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Veronika Banaśová (přednášející)
Mgr. Šárka Benedová (přednášející)
Olav Bolland (přednášející), doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavla Filipská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Švecová (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 7. 10. 17:00–20:15 U35, Čt 8. 10. 13:30–18:30 P22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními geologickými, ekonomickými, regulatorními a sociálními rozměry problematiky zachycování a ukládání uhlíku (carbon capture and storage, CCS). CCS je jednou z cest, jak snížit globální emise oxidu uhličitého a redukovat vliv člověka na změny klimatu. Pro úspěch CCS projektů je nicméně důležitý souběh vhodných geologických podmínek pro ukládání CO2, nastavení regulace přispívající k ekonomické výhodnosti ukládání uhlíku a v neposlední řadě také podpora široké veřejnosti a místních komunit. • • Kurz je otevřen všem studentům Masarykovy univerzity. Jeho smyslem je poskytnout základní vhled do problematiky maximálně přístupnou cestou. • • Jednotlivé přednášky povedou vyučující z Energetického centra Masarykovy univerzity, společného výzkumného týmu Fakulty sociálních studií a Přírodovědecké fakulty. Tyto přednášky proběhnou v českém jazyce. • • Součástí bude i přednáška Olava Bollanda (Head of Department of Energy and Process Engineering, Norwegian University of Science and Technology, http://www.ntnu.edu/employees/olav.bolland); a Susan Hovorka, and Susan Hovorka, Senior Research Scientist,Bureau of Economic Geology, The University of Texas at Austin (http://www.beg.utexas.edu/personnel_ext.php?id=42). Tyto přednášky budou v angličtině.
Osnova
  • I. Principy podzemního ukládání oxidu uhličitého (CCS) - Šárka Benedová • II. CCS v energetické politice Evropské unie - Veronika Zapletalová • III. CCS na úrovni místních komunit - Jan Osička • IV. Norská zkušenost s CCS - Olav Bolland • V. Americká zkušenost s CCS - Susan Hovorka
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování kurzu je zapotřebí dosáhnout 100% docházky.
Informace učitele
Termíny výuky: 7.10.: PřF MU, Kotlářská 2, místnost G1 (budova 3, přízemí), 17:00 - 20:30 (Šárka Benedová, Veronika Zapletalová, Jan Osička);
8.10.: PřF MU, Kotlářská 2, místnost G1 (budova 3, přízemí), 13:30 - 18:30 (Olav Bolland, Susan Hovorka)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k periodicitě výuky: jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.