MEB429 Energetická bezpečnost a geopolitika

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Tomáš Pojar (přednášející)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrej Stančík (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–10:50 U42
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MEB429/01: Po 11:00–11:50 U42, B. Dančák, A. Stančík
Předpoklady
! MEBn4002 Energetická bezp. a geopol. && ! NOW ( MEBn4002 Energetická bezp. a geopol. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu budou studenti schopni analyzovat souvislosti mezi mezinárodními vztahy a energetickou bezpečností na základě teorie geopolitiky; podrobně budou seznámeni se základními školami geopolitického myšlení od jejího prvního použití R. Kjellénem na konci 19. století až do současnosti; budou ovládat metodologii teorie geopolitiky.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni po absolvování předmětu: analyzovat geopolitické souvislosti mezi mezinárodními vztahy a energetickou bezpečností; porozumět základním principům energetické bezpečnosti z pohledu geopolitiky; aplikovat postupy jednotlivých škol geopolitického myšlení na konkrétní případy státních aktérů; vyložit podstatu geopolitických sporů o energetické zdroje v klíčových regionech.
Osnova
 • I. Úvodní hodina: určení podmínek pro absolvování předmětu.
 • II. Klasická geopolitika: Haushofer vs. Mackinder.
 • III. Klasická geopolitika: Mahan a Spykman.
 • IV. Neoklasická geopolitika: Kennan, Kissinger, Brzezinski, Gray.
 • V. Reformulace geopolitiky: kritická a populární geopolitika.
 • VI. Případová studie: geopolitika střední Evropy v kontextu energetiky.
 • VII. Současné ruské geopolitické myšlení – implikace pro energetickou bezpečnost.
 • VIII. Environmentální geopolitika.
 • IX. Případová studie: geopolitika USA z hlediska energetiky a fenomén nových technologií.
 • X. Role vybraných mezinárodních organizací s vlivem na globální energetiku (OPEC, IEA, NATO, EU).
 • XI. Případová studie: geopolitika Středního východu.
 • XII. Případová studie: geopolitické implikace růstu Číny v oblasti energetiky.
 • XIII. Geopolitika surovinových dopravních cest.
Literatura
  povinná literatura
 • Roth, M. (2011): Poland as a Policy Entrepreneur in European External Energy Policy: Towards Greater Energy Solidarity vis-à-vis Russia? Geopolitics, Vol. 16, No. 3.
 • G. Ó Tuathail, S. Dalby, P. Routledge (1998): The Geopolitical Reader. London: Routledge.
 • Tsygankov, A. P. (2003): Mastering Space in Eurasia: Russian Geopolitical Thinking after the Soviet Break-Up. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 35, No. 1.
 • Flint C., Adduci, M., Chen, M., Chi, S. (2009): Mapping the Dynamism of the United States’ Geopolitical Code: The Geography of the State of the Union Speeches, 1998-2008. Geopolitics, Vol. 14.
 • Casey, A. – Sussex, M. (2012): Energy Transit States and Maritime Security in the Malacca Strait: the Case of Singapore. Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs, Vol. 4.
 • KAPLAN, Robert D. The revenge of geography : what the map tells us about coming conflicts and the battle against fate. 1st ed. New York: Random House, 2012. xxii, 403. ISBN 9781400069835. info
 • HAAS, M. de. Russia's foreign security policy in the 21st century : Putin, Medvedev, and beyond. London: Routledge, 2010. xviii, 211. ISBN 9780415477307. info
 • Energy security challenges for the 21st century : a reference handbook. Edited by Gal Luft - Anne Korin. Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International, 2009. xv, 372. ISBN 9780275999971. info
 • SPYKMAN, Nicholas J. America's strategy in world politics : the United States and the balance of power. Edited by Francis P. Sempa. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2007. xxxii, 500. ISBN 9781412806312. info
 • HUNTINGTON, Samuel P. The clash of civilizations and the remaking of world order. 1st ed. New York: Touchstone book, 1997. 367 s. ISBN 0684844419. info
 • GRAY, Colin S. The geopolitics of super power. Lexington, Ky.: University Press of Kentucky, 1988. 274 s. ISBN 0813116279. info
 • MAHAN, A. T. The influence of sea power upon history, 1660-1783. New York: Dover Publications, 1987. xxiv, 557. ISBN 0486255093. URL info
  neurčeno
 • Stratfor Analysis. (2012). The Geopolitics of China: A Great Power Enclosed. Business Source Complete.
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou přednášek a diskuzních seminářů. Předpokládá se aktivní účast studentů v seminářích, příprava position paperů na každý seminář.
Metody hodnocení
Studenti se zapisují do seminárních skupin. Absolvování kurzu na základě souhrnného bodového hodnocení studenta, které bude průběžné po dobu konání kurzu. Pro absolvování kurzu je nezbytná aktivní účast na seminářích a absolvování průběžných i závěrečného písemného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/MEB429